Overheid wil 600 euro compensatie voor ontslagen flexwerkers tijdens de coronacrisis

Flexwerkers hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Over het algemeen worden flexibele arbeidskrachten als eerste naar huis gestuurd als bedrijven minder productie draaien of als er minder omzet en marge binnenkomt. Er zijn verschillende oplossingen bedacht door de overheid om bedrijven en ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te ondersteunen in deze zware tijd maar economische oplossingen voor flexwerkers worden nog niet geboden.

Compensatie voor flexwerkers

Daarom heeft het kabinet een plan uitgewerkt om flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren tegemoet te komen met een uitkering van 600 euro per maand. Het is echter nog onzeker of de uitkeringsinstantie UWV een dergelijke maatregel kan uitvoeren. Dit werd door bronnen benoemd aan de NOS.

Eisen aan de coronamaatregel

De compensatie voor flexwerkers is bedoeld voor studenten die naast hun studie als flexwerker werkzaam zijn. Ook uitzendkrachten en mensen die net zijn gestart in een flexibele functie op de arbeidsmarkt en hun baan tijdens de coronacrisis zijn verloren. Het is de bedoeling dat er wel voorwaarden worden gesteld aan de compensatie van de ontslagen flexkrachten. Zo moeten de flexwerkers die hun baan hebben verloren tijdens de coronacrisis kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden. Voor veel studenten is deze spreekwoordelijke ‘lat’ te hoog omdat ze bijna nooit meer dan 600 euro per maand hebben bijverdiend als flexkracht.

UWV als uitvoeringsinstantie

Het UWV is volgens het kabinet de aangewezen instantie om uitvoering te geven aan deze maatregel. Er zijn echter twijfels of het UWV deze taak er wel bij kan dragen. Op dit moment wordt onderzocht of deze uitvoeringsinstantie een cruciale bijdrage kan leveren aan het uitvoeren van de voorgenomen maatregel voor flexwerkers. Als een uitvoering door het UWV niet mogelijk blijkt te zijn zal de maatregel voor flexwerkers niet doorgaan. Dan blijven veel flexwerkers dus tijdens de coronacrisis buiten de directe coronahulp vanuit de overheid. Een grote groep kan echter wel aanspraak maken op de WW. De WW is echter geen specifieke coronamaatregel.