Rabobank: Nederlandse economie belandt in 2020 in recessie door coronacrisis

De coronacrisis heeft een groot effect op de Nederlandse economie. Door de effecten van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden raken veel bedrijven en consumenten in de problemen. De Nederlandse economie zal daarom in 2020 niet gaan groeien maar gaan krimpen. Dan spreekt men van een recessie. Dit jaar wordt door de Rabobank een krimp van 0,2 procent geraamd ten gevolge van de coronacrisis. Dit bericht werd vrijdag 20 maart 2020 beken gemaakt door de economen van Rabobank. Deze dat werden de prognoses voor dit jaar in gedeeld aan de media in een rapport. Het blijft natuurlijk lastig om de effecten van het coronavirus precies te bepalen.

Dat heeft onder andere te maken met de hevigheid van het virus en de duur van het virus in het land. Met het laatste wordt bedoelt dat er een bepaald moment moet zijn waarop men in Nederland het virus onder controle heeft. Dat moment is van groot belang omdat daarna de bedrijven en burgers te maken kunnen krijgen met een afschaling van de strenge maatregelen. Deze maatregelen lijken tot april alleen maar strenger te worden. Pas als het virus onder controle is zal er ruimte ontstaan voor een economisch herstel. Dit economische herstel kan het effect van een recessie beperken. De bank gaat er vanuit dat het herstel pas medio 2020 zal plaatsvinden.

Deutsche Bank krimpt in 2020 waarschijnlijk met 4 tot 5 procent

De Deutsche Bank heeft donderdag 19 maart 2020 aangegeven dat de Duitse economie de gevolgen van het coronavirus stevig zal merken. Ten gevolge van dit virus zal de economie van Duitsland ongeveer vier tot vijf procent krimpen. Er zijn verschillende maatregelen die de Duitse regering heeft getroffen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. De maatregelen hebben echter wel een effect op de Duitse economie. Volgens de Deutsche Bank zullen de maatregelen de voorspelde krimp veroorzaken.

Volgens de bank zal de economie van Duitsland minder hard geraakt worden dan de industrie van dat land. De industrie van Duitsland zal volgens de Deutsche Bank verwacht in deze sector een terugval van zeker 10 procent. Verschillende sectoren in de industrie worden namelijk hard geraakt. Denk hierbij aan de auto-industrie. Verschillende autoproducenten hebben besloten om hun productie terug te brengen. Er zijn echter nog verschillende economen die bedenkingen hebben bij de effecten van corona op de economie. De effecten zijn nog te onduidelijk.

Wat betekent corona?

Corona is een Latijns woord dat krans betekent. Dit woord ‘krans’ kan echter heel breed worden opgevat. Zo kregen overwinnaars van bepaalde spelen door de Grieken vroeger een krans uitgereikt als teken van roem. Daarnaast werd een corona door de Romeinen ook uitgereikt als onderscheiding. Deze onderscheiding werd bijvoorbeeld uitgereikt als burgers werden gered of een stad werd ingenomen. Een corona bestond uit verschillende materialen. Zo’n overwinningskrans bestond bijvoorbeeld uit laurierbladen. Daardoor ontstond de naam lauwerenkrans. Ook werd een corona gemaakt van eikenbladen bladen. Ook werden corona’s wel van grassen gemaakt.

Pas later werd het symbool van de corona ook in metalen onderscheidingen en in een kroon verwerkt. Zo droegen Romeinse keizers wel een gouden kroon in de vorm van laurierbladen. Daardoor kreeg corona ook wel de betekenis kroon. Verder wordt de benaming corona ook wel gebruikt voor de buitenste lichtkrans rondom de zon. Deze corona is te zien tijdens een volledige zonsverduistering.

Het woord corona is sinds 2020 ook onlosmakelijk verbonden met het coronavirus. Dit virus wordt ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Deze ziekte COVID-19 wordt als synoniem gebruikt voor het coronavirus.