CNV wil dat werkgevers stoppen met vragen naar vaccinatiebewijzen van werknemers in 2021

Eerder had de FNV al aangegeven dat het wettelijk verboden is dat werkgevers vragen om een vaccinatiebewijs of testbewijs van werknemers. Deze stevige reactie vanuit de vakbond was nodig omdat verschillende werknemers in Nederland in het nauw gedreven zijn door hun werkgevers die aandringen op vaccinatie. Een aantal werknemers heeft klachten ingediend bij de vakbond over deze vaccinatiecontrole van werkgevers. Dit gebeurde en gebeurd overigens niet alleen bij de FNV vakbond maar ook bij de CNV vakbond. Op zaterdag 2 oktober 2021 kwam het CNV daarom ook met een verklaring dat werkgevers moeten stoppen met vragen naar vaccinatie- en testbewijzen van werknemers.

Vragen naar vaccinatiebewijs is illegaal

DE CNV heeft aangegeven dat deze werkwijze van bedrijven “illegaal” is. De vakbond geeft aan dat werkgevers in plaats van een vaccinatiebewijs of testbewijs veel beter de eerdere coronamaatregelen kunnen hanteren op de werkvloer. Dat betekent dus afstand houden en natuurlijk de werkruimtes goed ventileren. Daarnaast heeft de vakbond aangegeven dat het waar nodig mogelijk is om ook mondkapjes te verstrekken en te dragen. Er zijn verschillende bedrijven die “moeilijk doen” als werknemers zich niet willen vaccineren om welke reden dan ook. DE CNV heeft een peiling gehouden onder 2850 CNV-leden. Van deze groep zei meer dan de helft dat het al dan niet gevaccineerd zijn, tot gedoe leidt. Verder gaf 4 procent aan dat ze zonder vaccinatie- of testbewijs niet op kantoor mogen komen. De vakbond CNV benadrukt dat de druk op vaccinatie en het tonen van een vaccinatiebewijs kan leiden tot polarisatie op de werkvloer. Tot zover het bericht vanuit het CNV. Hieronder volgt een reactie vanuit de website technischwerken.nl op de ervaringen en effecten van het vaccinatieprogramma op werknemers.

Vaccineren moet vrije keuze blijven

De druk op vaccineren is niet legitiem. De overheid voert een indirecte druk op en geeft tevens aan dat ze werkgevers niet zullen aanpakken als ze hun werknemers dwingen om een vaccinatiebewijs te tonen. Dat is feitelijk een vorm van nalatigheid waarbij ongevaccineerde mensen in feite niet meer beschermd worden door de wet en de overheid. De overheid geeft aan dat werknemers voldoende kansen hebben gehad om zich te laten vaccineren. Het punt is echter dat een bepaalde groep werknemers geen enkel vertrouwen heeft in het vaccinatieprogramma en daarom ook zeker geen vaccin wil nemen.

Andere coronamaatregelen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom men geen vertrouwen heeft in het vaccin en de controle die vanuit het vaccinatieprogramma over de gehele bevolking wordt uitgerold. Steeds meer gevaccineerde mensen voelen zich ook minder vrij en merken dat de controle meer aandacht krijgt dan de volksgezondheid. De controle is een doel op zich geworden. Dit doel is zelfs belangrijker dan de anderhalve meter afstand die als één van de belangrijkste maatregelen overboord is gegooid. Een groot aantal mensen heeft juist het vaccin genomen om meer vrijheid te krijgen. Dat heeft de overheid ook beloofd (onder andere aan de horeca en de evenementenbranche) maar mensen merken dat de vrijheid en de vrije keuze steeds meer onder druk komen te staan. Werkgevers verstrekken brieven en emails aan werknemers waarin zeer grote druk wordt uitgeoefend op om toch een vaccin te nemen.  

Is er onderzoek gedaan?

Er wordt door sommige werkgevers de foutieve suggestie gewekt dat werknemers die niet gevaccineerd zijn automatisch een gevaar zijn voor de gezondheid van andere werknemers. Daarnaast wordt door sommige werkgevers ook aangegeven dat werknemers die geen vaccin hebben gehad mogelijk voor een hoger ziekteverzuim kunnen zorgen. Dat is echter niet bewezen, in de praktijk worden mensen die een vaccin hebben gehad ook regelmatig ziek evenals mensen zonder vaccin. Het is heel moeilijk om te bepalen dat werknemers die een vaccin hebben gehad minder ziek worden van een coronabesmetting dan werknemers die dit vaccin niet hebben gehad. Daarvoor zou je namelijk twee identieke mensen waarvan 1 gevaccineerd en 1 ongevaccineerd bloot moeten stellen aan precies dezelfde coronavariant. De effecten die uit die blootstelling naar voren komen zouden een indicatie kunnen geven van het effect van een vaccin. Het structureel blijven herhalen dat alle gevaccineerden beter beschermd zijn is geen bewijs. Daarvoor moet degelijk onderzoek worden gedaan. De vraag is echter waar dit onderzoek blijft en wie het uitvoert.

Draait het om de gezondheid van werknemers?

De overheid lijkt werkgevers voor te schrijven dat ze hun werknemers moeten sturen op vaccinatie. Dat is echter een vreemde gang van zaken aangezien werkgevers zich helemaal niet in zo’n verregaande mate mogen bemoeien met de gezondheid van werknemers. Waarom zouden bedrijven bijvoorbeeld werknemers niet kunnen dwingen om te stoppen met roken? Roken is bewezen ongezond en vergroot de kans op longziekten, hart- en vaatziekten en allemaal verschillende soorten kanker. Ook mogen werkgevers niet verbieden dat werknemers teveel vet, snoep en andere ongezonde voedingsmiddelen eten. Ook hiervan is bewezen dat een ongezond voedingspatroon de kans op ziekte en een slechte gezondheid vergroot. Wat echter nog niet bewezen is kan men niet als maatregel invoeren.

Men kan niet met zekerheid zeggen dat ongevaccineerden een risico vormen voor hun omgeving. Dit zou men echter wel makkelijk kunnen aantonen als grote besmettingsclusters door ongevaccineerden zijn ontstaan. Daarover is nog geen enkel bericht in het nieuws verschenen. De kans is ook groot dat het doorgeven van corona zowel door gevaccineerden als ongevaccineerden wordt gedaan. De laatste groep zal zich echter vaker testen waardoor ze nog veiliger zijn voor hun omgeving dan gevacineerden die zich niet hebben getest. Werkgevers moeten zich hier niet mee bemoeien. Als de gezondheid van hun werknemers zo hoop op de agenda staat moeten ze meer ventileren en een beter arbeidsklimaat realiseren met minder stress en andere factoren die invloed hebben op de vatbaarheid van mensen op ziekten.