Werkgevers mogen werknemers niet dwingen om zich te laten inenten tegen COVID-19

Het is in Nederland niet toegestaan om werknemers te verplichten om zich te laten inenten tegen COVID-19. De werkgeversvereniging AWVN denkt ook niet dat hier verandering in komt. Daarnaast kunnen werkgevers ook hun werknemers niet dwingen om zich te laten testen. Toch ligt het verzoek om werknemers te laten testen wel iets genuanceerder. Jannes van der Velde van de AWVN geeft hierover het volgende aan: “Werkgevers kunnen werknemers niet dwingen om zich te laten vaccineren en mogen dat sowieso niet registreren”. Hij vervolgt “Werknemers vragen om zich te laten testen is eerder een geval van ‘nee maar of nee tenzij’.”

Coronamaatregelen voldoende

De woordvoerder van de AWVN geeft aan dat werkgevers er wel alles aan moeten doen om werknemers te beschermen. “Dat kan ter bescherming tegen het coronavirus door 1,5 meter afstand te houden, door beschermingsmiddelen zoals spatschermen te plaatsen en vaste looprichtingen op de werkvloer” volgens de woordvoerder. Natuurlijk heeft Nederland ook voor de vaccinatiebeschikbaarheid een periode gekend met COVID. Toen hebben werkgevers ook maatregelen genomen om te voorkomen dat de besmettingen op de werkvloer plaatsvonden. Veel werkgevers wisten met creatieve en veilige maatregelen de veiligheid en gezondheid van werknemers te garanderen.

Werkplek thuis of op het werk

Er zijn verschillende mogelijkheden om een werkplek voor werknemers zo goed mogelijk in te richten zodat besmettingen kunnen worden voorkomen of beperkt. “Daarmee wordt in die veilige werkomgeving voorzien en ligt het helemaal niet voor de hand om mensen ergens om te vragen, laat staan toe te dwingen.”  Als mensen echter in quarantaine gaan is het wellicht wel mogelijk om werknemers dringend te verzoeken om zich te laten testen als ze weer aan het werk willen gaan op de werklocatie. Ook in dat geval is verplichten niet mogelijk en niet gewenst. Het zou echter volgens de woordvoerder van de AWVN bijzonder zijn als een werknemer niet akkoord gaat met het verzoek om zich te laten testen om weer aan de slag te gaan op de werklocatie.

Werkzaamheden voortzetten

Er zijn overigens ook veel werkgevers die oplossingen hebben bedacht om mensen in quarantaine te laten werken. Daarnaast zijn er ook werkgevers die hun werknemers structureel thuis laten werken zodat ze niet op hun werk hoeven te komen en niemand kunnen besmetten. Zelfs in quarantaine kunnen werknemers prima hun werk verrichten als ze daarvoor een geschikte werkplek thuis hebben. De afgelopen coronaperiode hebben veel bedrijven er voor gezorgd dat hun werknemers daarvoor gefaciliteerd zijn. Dat zorgt er voor dat werknemers hun werk goed kunnen voortzetten.

Testen om weer naar het werk te gaan

Er zijn echter ook verschillende beroepen waarbij men niet gedurende een bepaalde tijd de werkzaamheden thuis kunnen voortzetten . Voor die beroepen vormt de quarantaine wel een groot probleem voor bedrijven. Die missen dan daadwerkelijk werknemers en inkomsten als deze vanwege een coronasituatie thuis in quarantaine zitten. Daarom is het in die gevallen wel belangrijk dat werknemers zich zo snel mogelijk goed laten testen zodat ze bij een negatieve test weer de werkzaamheden kunnen hervatten anders ontstaat er voor een bedrijf wel een grote kostenpost. Dat wordt ook wel quarantaineverzuim genoemd.