Steeds minder mensen willen zich laten vaccineren tegen corona aan het einde van 2020

Het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren tegen corona is aan het dalen. In juni zou nog 73 procent van de Nederlanders zich willen laten vaccineren tegen corona. Inmiddels is dit percentage afgenomen tot 60 procent. Dit komt naar voren uit gegevens die bekend zijn gemaakt door onderzoeksbureau I&O. In de zorg wil ongeveer dertig procent van de medewerkers geen coronavaccin nemen. De overheid wil juist in de zorg de mensen als eerste laten vaccineren. De overheid lijkt weer een nieuwe maatregel te hebben gevonden om de bevolking te bewerken. Eerst was het de anderhalvemeterafstand regel. Mondkapjes zouden niet nodig zijn maar werden later juist verplicht. Een vaccin zou eerst vrijblijvend zijn maar wordt nu wellicht toch verplicht?

Vaccin verplicht?

Vanuit de Nederlandse overheid wordt steeds meer druk uitgeoefend om mensen te vaccineren. De overheid, de media en de farmaceutische industrie lijken op dit gebied goed op elkaar in te spelen. De overheid geeft aan dat er nog niet een directe plicht is om je als Nederlander te laten te vaccineren maar geeft wel een verkapt dreigement af voor de mensen die geen coronavaccin willen nemen. Zo zouden deze mensen zich minder vrij in de maatschappij kunnen bewegen. Dit wordt verpakt in de term ‘zachte dwang’. Iemand die niet gevaccineerd is wordt dan geweerd uit openbaar vervoer, vliegtuigen of restaurants. Ook wordt er door sommige personen gepleit voor een nieuwe wet die mensen kan verplichten om een coronavaccin te nemen.

Zorgmedewerkers die geen coronavaccin zouden nemen moeten dan andere werkzaamheden doen bijvoorbeeld. Dit alles zou nodig zijn om de groepsimmuniteit te bevorderen. Buiten het feit dat dit keiharde dwang is zou groepsimmuniteit toch ook moeten ontstaan door het grote aantal mensen dat van de corona-griep is hersteld? Daarover hoor je niemand spreken. De overheid blijft de bevolking in angst houden met het nieuwe aantal positief geteste personen. Dat een groot deel van deze personen niet of nauwelijks klachten heeft lijkt niet relevant genoeg om te noemen in het nieuws. Daarnaast is er enorm veel onduidelijk over het coronavaccin.

Veel onduidelijkheden over het coronavaccin

Men heeft het wel over een vaccinatieprogramma en er wordt vaak aangegeven dat het vaccin een oplossing is maar dit wordt niet of nauwelijks onderbouwd. Zo wordt aangegeven dat het vaccin werkt, maar op welke manier werkt het coronavaccin dan en wat zijn de bijwerkingen? Hoe vaak moet iemand een coronavaccin nemen? Werkt het coronavaccin bij iedereen even goed? Zijn er ook mensen die juist geen coronavaccin moeten nemen? Omdat veel landen in de wereld mensen een coronavaccin laten nemen en verschillende hoogwaardigheidsbekleders dat notabene op tv doen lijkt het nemen van een coronaprik een goede, bijna spectaculaire daad. De meeste bijwerkingen zullen echter pas later aan de orde komen. Ook zal pas later duidelijk worden hoe vaak men een vaccin moet nemen. Wellicht dat er nog steeds mensen besmet kunnen worden, ook als ze het vaccin genomen hebben. Mensen met een mondkapje op kunnen namelijk evenzogoed ook besmet worden met corona.

Discriminatie

Al de onzekerheden en de druk vanuit de overheid zorgt er voor dat steeds minder mensen een coronaprik willen hebben. De overheid zal daarom waarschijnlijk overgaan tot zogenaamde ‘zachte dwang’ waarbij mensen zonder coronavaccin worden gediscrimineerd in de samenleving en niet meer gebruik mogen maken van bepaalde rechten zoals het openbaar vervoer en horeca of het bezoeken van evenementen.