FNV-coördinator: werkgevers laten werknemers nauwelijks meeprofiteren in 2019

Op maandag 23 december 2019 werd bekend gemaakt dat de FNV naar eigen zeggen gemiddeld een goed onderhandelingsresultaat heeft behaald in cao-loononderhandelingen in 2019. In totaal heeft deze vakbond deelgenomen aan de onderhandelingen voor 264 cao’s het afgelopen jaar. Gemiddeld zou een loonstijging van drie procent zijn opgenomen in deze cao’s.

Kortzichtig
FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha geeft echter aan dat werkgevers in Nederland hun werknemers nog onvoldoende laten meeprofiteren van de winsten die bedrijven behalen. Een citaat van deze coördinator: “werkgevers bieden onder inflatieniveau in hun eindeloze concurrentiezucht, en vergeten daarbij wie de winsten mogelijk maken.” Deze opmerking is natuurlijk bijzonder kortzichtig. De vooruitzichten zijn voor de meeste bedrijven in Nederland niet bepaald gunstig.

Bouw en techniek
Met name in de bouw en civiele techniek hebben bedrijven het zwaar gehad de afgelopen tijd. De stikstofcrisis heeft diepe sporen nagelaten en voor veel vertraging gezorgd in de bouwsector. Daarnaast zijn de kosten van bouwmaterialen omhoog gegaan. Bovendien is er ook nog een kwestie geweest omtrent PFAS waar zowel de bouw, grondwerk als het baggerwerk in Nederland last van heeft gehad. De bouwsector zat op slot maar heeft tijdelijk van de overheid wat ruimte gekregen doordat de normen zijn versoepeld. Men weet echter niet of de normen in de toekomst weer strenger gaan worden.

Economische groei neemt af
Daarnaast wordt de economische groei voor komend jaar lager ingeschat. Ook bedrijven zullen dit merken. Met een economische groei van 1,3 procent die verwacht wordt door de ABN Amro valt de groei lager uit dan de economische groei die in 2019 zal worden behaald, namelijk 1,7 procent. Als klap op de vuurpijl treed vanaf 1 januari 2020 ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Dat betekent dat flexwerk duurder wordt in Nederland. De vakbonden en de overheid verwachten dat hierdoor sneller vaste contracten worden verstrekt.

Verkeerde inschatting
Dat is echter compleet verkeerd ingeschat. Bedrijven zullen risico’s en kosten willen beperken en zullen daardoor eerder afscheid van personeel gaan nemen. Vooral nu de lonen zijn gestegen en flexwerk duurder is gemaakt zullen veel bedrijven besluiten om afscheid te nemen van hun tijdelijk personeel maar in bepaalde gevallen ook van vast personeel. Dat laatste wordt mogelijk gemaakt door een versoepeling van het ontslagrecht. Dan kun je jezelf afvragen hoe succesvol de onderhandelingen van de vakbonden daadwerkelijk zijn geweest.