Veel grote werkgevers laten werknemers zoveel mogelijk thuis werken in 2020

Een groot aantal grote werkgevers in Nederland laten hun werknemers zoveel mogelijk thuis werken. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven noodmaatregelen doorgevoerd. Thuiswerken werd de norm. Nu de economie weer aantrekt omdat de coronapandemie langzaam maar zeker wordt overwonnen komen bedrijven voor keuzes te staan. Veel grote werkgevers willen echter nog niet dat werknemers in grote aantallen naar bedrijfslocaties komen. Het thuiswerken blijkt voor veel bedrijven een nieuwe structurele ontwikkeling te worden.

De mediaorganisatie NOS heeft een rondgang gehouden onder de vijfentwintig grootste werkgevers van Nederland. Daaruit kwam naar voren dat er nog veel wordt thuisgewerkt bij grote werkgevers. Bovendien blijft dat de komende tijd ook wel het geval. Wel geven grote werkgevers aan dat er wel meer ontmoetingsmomenten zullen zijn tussen werknemers. Toch is de werksituatie voor werknemers nu definitief veranderd. De kantoorsituatie zoals deze was voor de coronacrisis komt waarschijnlijk niet meer terug. Werknemers hebben echter wel behoefte om elkaar te zien en te ontmoeten. Het sociale contact wordt nu door veel werknemers gemist. Daar moeten oplossingen voor worden gevonden.