Ruim helft TOFA aanvragen afgewezen door UWV tot einde juli 2020

Het UWV heeft in totaal ruim 23.000 verzoeken voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) ontvangen. Echter heeft de uitkeringsinstantie meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend afgewezen. Flexwerkers zoals uitzendkrachten die hun inkomsten hebben zien verdwijnen of ernstig teruglopen vanwege de coronacrisis konden een aanvraag voor de TOFA indienen. Daarmee konden flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten een bedrag van maximaal 1.650 euro aan compensatie voor gemiste inkomsten ontvangen.

Uiteraard zijn er aan het ontvangen van de TOFA voorwaarden verbonden. Zo moet iemand een bepaald bedrag aan inkomsten uit flexwerk hebben ontvangen voor de coronacrisis. Daarnaast moet duidelijk zijn dat het verlies aan inkomsten volledig is toe te schrijven aan de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. Bovendien krijgt iemand alleen een TOFA uitkering als hij of zij geen andere vorm van compensatie krijgt vanuit de overheid. Daarbij kun je denken aan het recht op WW, bijstand of een andere regeling waarmee de aanvrager al compensatie ontvangt voor de gederfde inkomsten.