UWV krijgt op maandag 22 juni 2020 ruim vijfduizend aanvragen van flexwerkers binnen voor de TOFA

Gisteren heeft het UWV heeft om 19.30 uur meer dan vijfduizend aanvragen binnengekregen van flexwerkers die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming op het gebied van een terugloop in inkomsten vanwege de coronacrisis. De overheid heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) ingevoerd om flexwerkers te compenseren als ze minder geld hebben kunnen verdienen vanwege de coronapandemie. Door de maatregelen die de overheid heeft ingevoerd om de verspreiding van het virus in Nederland tegen te gaan konden veel bedrijven minder goed hun bedrijfsvoering uitoefenen. Het gevolg was dat flexwerkers in verschillende sectoren hun baan kwijt hebben geraakt. Hierbij kun je denken aan sectoren zoals de transport en logistiek.

Een aantal flexwerkers kan niet in aanmerking komen voor een uitkering vanuit de WW terwijl ze toch te maken hebben gehad met een inkomstenterugloop of het wegvallen van inkomsten. De TOFA is voor hen bedoelt. Flexwerkers konden vanaf maandag 22 juni vanaf 9.00 een formulier invullen waarmee ze hun aanvraag konden indienen. Dit was de eerste dag waarop het loket open was. Er ontstond op die dag meteen een drukte waardoor er een wachttijd was van een minuut of twee. Niet iedereen kan voor de TOFA in aanmerking komen. Het gaat specifiek om flexwerkers die in de maand februari, voorafgaand aan de coronauitbraak in Nederland, minimaal 400 euro bruto verdienden en twee maanden later nog maximaal de helft hiervan binnenkregen. Flexwerkers die tot deze groep behoren hebben tot 12 juli om hun aanvraag te doen.