Tot maandag 20 juli 2020 in totaal 21.000 aanvragen voor TOFA door flexwerkers

In ongeveer een maand tijd heeft het UWV in totaal ongeveer 21.000 aanvragen van flexwerkers ontvangen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze TOFA regeling is bestemd voor flexwerkers die door het coronavirus en door de coronacrisis minder inkomsten hebben gehad en niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid zoals de WW. Het bericht over het aantal corona-aanvragen werd maandag 20 juli 2020 bekend gemaakt door het UWV.

Voorwaarden TOFA

Men kan nog een aanvraag voor de TOFA doen tot 26 juli 2020. Daaraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet men als flexwerker wel een bepaald inkomen hebben gehad voor de coronacrisis. Hun bruto-inkomen moest in februari op minimaal 400 euro staan en daar moest twee maanden later nog maximaal de helft van dat bruto-inkomen van over zijn. Als dat het geval is kunnen ze een brutobedrag van 550 euro per maand voor de maanden maart, april en mei tegemoetzien.

Toetsing TOFA aanvraag door UWV

Dit bedrag wordt niet zomaar uitgekeerd. Er moet aan voorwaarden worden voldaan. Het moet voor het UWV duidelijk zijn dat het verlies aan inkomsten veroorzaakt is door de coronacrisis en de maatregelen die door de overheid zijn genomen om de crisis te beteugelen. Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten hebben verloren kunnen een maximale tegemoetkoming van 1.650 euro bruto ontvangen. Het UWV wijst echter een groot aantal van de aanvragen af. Gemiddeld wordt meer dan de helft van de aanvragen die het UWV voor de TOFA ontvangt afgewezen. De controle is dus streng of er dienen te veel mensen ten onrechte een aanvraag voor de TOFA in.