Ruim 16.000 TOFA aanvragen door flexwerkers bij het UWV tot begin juli 2020

Afgelopen maandag heeft het UWV bekend gemaakt dat er tot 6 juli 2020 in totaal ongeveer 16.000 aanvragen zijn binnen gekomen voor de TOFA. De TOFA oftewel de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten is door de overheid ingevoerd om flexwerkers te compenseren die door de coronacrisis hun werk zijn kwijtgeraakt en inkomsten moeten missen. Een groot deel van de 16.000 aanvragen zijn goedgekeurd. Dat betekent dat die betreffende flexwerkers hun tegemoetkoming van 1.650 euro bruto al op hun rekening hebben staan.

Voorwaarden TOFA

Aan het ontvangen van deze tegemoetkoming zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten flexwerkers in februari 2020 minimaal 400 euro bruto aan inkomen hebben verdiend en twee maanden daarna vanwege de coronacrisis nog maar maximaal de helft van dit inkomen moeten hebben ontvangen. De inkomstenderving moet toegeschreven zijn aan de coronacrisis. De tegemoetkoming vanuit de TOFA-regeling is eenmalig. Het bedrag ter hoogte van 1.650 euro is een tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Tot 12 juli 2020

Sinds 22 juni 2020 kunnen flexwerkers een aanvraag indienen voor de TOFA. Ze hebben daar nog tot 12 juli 2020 de tijd voor. Het UWV is verantwoordelijk voor de verwerking van de TOFA aanvragen. Deze uitkeringsinstantie krijgt door deze verantwoordelijkheid extra werkdruk maar zegt ernaar te streven dat de flexwerkers binnen vier weken na de aanvraag uitslag zullen krijgen.