TOFA regeling voor flexwerkers vanaf maandag 22 juni 2020 van kracht

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is maanden 22 juni vanaf 9.00 uur beschikbaar. Dat betekent dat vanaf dat moment flexwerkers die een inkomstenverlies hebben door de coronacrisis een aanvraag kunnen doen bij het UWV voor een tegemoetkoming. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Flexwerkers kunnen doormiddel van een aanvraagforumlier kenbaar maken dat ze voor de TOFA in aanmerking kunnen en willen komen.

Men komt echter alleen voor de TOFA in aanmerking als men als flexwerker in februari minimaal 400 euro bruto verdiende en twee maanden later nog maximaal de helft van dat bruto-inkomen verdiende door de coronacrisis. Het terugvallen van werk en dus de terugval in inkomsten is dus het gevolg van de coronacrisis geweest. Als dat niet zo is komt men dus niet in aanmerking voor de TOFA-regeling.

Het UWV betaalt de flexwerkers op basis van de TOFA regeling eenmalig een tegemoetkoming van in totaal 1.650 euro voor de periode maart, april en mei. Er is een bepaalde periode vastgesteld waarbinnen de flexwerkers een TOFA-aanvraag moeten indienen. De Flexwerkers hebben drie weken de tijd om de TOFA-regeling aan te vragen: van 22 juni tot en met 12 juli. Het UWV ontvangt de aanvragen voor de TOFA. De uitkeringsinstantie heeft aangegeven dat ze er naar streeft om de uitzendkrachten binnen vier weken na de ontvangst van de aanvraag te compenseren. Het is nog niet duidelijk wat het UWV doet met mensen die frauderen met de TOFA aanvraag.