Flexwerkers met inkomensverlies kunnen vanaf 22 juni 2020 TOFA-aanvraag doen

Flexwerkers hebben het zwaar in 2020 vanwege de coronacrisis. Een groot aantal bedrijven heeft er voor gekozen om afscheid te nemen van flexkrachten vanwege een terugloop in de productie. Om die reden zijn de afgelopen tijd veel uitzendkrachten, oproepkrachten en andere flexmedewerkers zonder werk geraakt. Niet iedereen die tot deze groep behoort heeft recht op een uitkering vanuit de WW. De flexwerkers die geen WW-uitkering ontvangen en geen andere inkomsten hebben kunnen door de coronacrisis behoorlijk in de financiële problemen raken. Om die reden heeft de overheid de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) ingevoerd.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten is een regeling waarmee tijdelijk een financiële overbrugging kan worden geboden voor flexkrachten die vanwege de coronacrisis zonder inkomsten zijn geraakt en niet in aanmerking komen voor een WW of andere uitkering. De TOFA kan vermoedelijk vanaf 22 juni worden aangevraagd bij het UWV terecht. Dit werd donderdag 11 juni 2020 bekend gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er wordt door het UWV hard gewerkt aan “het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces” volgens het ministerie. Het UWV zal naar verwachting uiterlijk 19 juni helderheid te kunnen bieden of de genoemde streefdatum van 22 juni gehaald kan worden of niet. Niet alle flexwerkers komen voor de TOFA in aanmerking. Als je werkloos bent geraakt en je hebt geen andere uitkering dan is de TOFA wellicht een uitkomst. Dan moet je voordat werkloos bent geraakt wel een bruto-inkomen van minimaal 400 euro in februari hebben gehad en moet dit inkomen twee maanden later gedaald zijn tot maximaal de helft van dat bruto-inkomen vanwege de coronacrisis.