Nederland heeft bijna 1,6 miljoen bomen geplant in winter 2019-2020

In de afgelopen winter heeft Staatsbosbeheer 1.597.934 geplant in Nederland. Dat is ongeveer het dubbele aantal dan wat normaal gesproken in een jaar wordt geplant. De Nederlandse overheid doet hard haar best om meer bomen aan te planten. Langzaam maar zeker wordt de waarde van bomen herontdekt. Bomen zijn niet alleen goed voor de houtproductie of voor biomassa ze zijn ook nuttig in de strijd tegen luchtvervuiling.

Het veranderende klimaat wordt als belangrijkste reden genoemd voor de massale aanplant. De gewassen gebruiken CO2 om te groeien. Om die reden zijn de bomen een nuttige factor in strijd tegen de toename van CO2 in de atmosfeer. Er worden niet alleen Nederlandse boomsoorten geplant. Zo worden er ook bomen geplant die meer uit droge streken komen. Er wordt namelijk meer droogte verwacht en daar kunnen niet alle bomen even goed tegen. Er ontstaat dus de komende tijd een diverser bomenbestand in de Nederlandse bossen.