Honderdduizenden bomen geplant in Spanje in 2019

De afgelopen tijd zijn er in Spanje honderdduizenden bomen geplant. Door deze nieuwe aanplant worden bossen herstelt die voor een deel door branden en houtkap zijn verwoest. Bedrijven hebben interesse in het planten van nieuwe bossen. Zelfs vanuit Nederland hebben ondernemers geholpen met het planten van honderdduizenden bomen. De bomen worden geplant in het noorden van Spanje in een landschap dat grenst aan de bergen. Daar is het koud en het waait er veel. Tussen de pollen gras groeien kleine struiken.

Om de nieuwe aanplant te beschermen zijn er allemaal kunststof buisjes geplaatst om de stammen van de vijftig centimeter hoge boompjes. Deze propyleen buizen zijn door het Nederlandse bedrijf Land Life Company geplaatst waardoor ook Nederland een bijdrage levert aan de bosbouw in Spanje. Het afgelopen jaar zijn er in totaal ruim 450.000 bomen geplant. De grond die voor de bomen wordt gebruikt is grotendeels uitgeputte landbouwgrond en wordt beschikbaar gesteld door lokale overheden. Het planten van bomen is interessant. Bedrijven beschouwen de aanschaf van bossen als compensatie voor CO2 emissie.

Daarom worden zogenaamde CO2 rechten verkocht voor de aanplant van bomen. Het bedrijf Land Life levert haar bijdrage in de bebossing van Spanje niet alleen vanuit een milieuaspect. Er zit ook een verdienmodel aan vast. Zo verdient het bedrijf geld doordat andere bedrijven de herbebossing gaan betalen en CO2 willen compenseren. De eigenaren van de bomen zijn divers. Zo kopen financiële instellingen en leasemaatschappijen bomen maar ook bedrijven in de olie-industrie en de transportsector.