Wetenschappers: meer kleine bossen aanplanten om CO2 op te slaan in 2020

Verschillende bedrijven en overheden zijn van mening dat bossen een goede oplossing zijn voor de opslag van CO2. Het is natuurlijk bekend dat bomen de leefbaarheid op deze planeet bevorderen. Toch kijkt men hierbij eigenlijk alleen naar de aanplant van grote bossen. Wetenschappers geven aan dat juist de aanplant van kleine bossen niet vergeten moet worden. Binnen de EU zouden veel meer kleine bossen moeten worden aangeplant. De wetenschappers geven aan dat de Europese Commissie er op moet aansturen door bijvoorbeeld boeren subsidies te geven voor het aanleggen van kleine bossen op of rondom hun land. Het onderzoek waaruit deze aanbeveling naar voren komt is gedaan door twee Vlaamse wetenschappers.

Er zouden volgens deze wetenschappers in Europa ongeveer twee miljard bomen moeten worden geplant. Er is veel te weinig grond beschikbaar om alleen maar grote bossen aan te planten. Daarom moet ook naar kleinere stukken grond worden gekeken. Een van de onderzoekers genaamd Pieter De Frenne geeft aan dat kleinere bossen per vierkante meter veel meer CO2 opslaan dan grote bossen. In kleinere bossen is de temperatuur hoger. Bovendien valt er in kleinere bossen meer licht. Dat zorgt er voor dat bomen sneller groeien en bovendien meer bladeren krijgen. Vanwege deze ontwikkeling kunnen kleinere bossen meer koolstof opslaan per vierkante meter ten opzichte van grote bossen.