Werkgelegenheid in Nederland in vergelijking tot Spanje

Nederland heeft het verhoudingsgewijs goed voor elkaar met betrekking tot de werkgelegenheid. Ondanks de crisis zijn de cijfers met betrekking tot de werkeloosheid nog lang niet zo schrikbarend als bij andere Europese landen. Zo las ik vandaag, 27 januari 2012, een bericht dat het percentage werklozen in Spanje in 2011 een 22,85 procent van de beroepsbevolking was.

 

Dit percentage is het hoogste in 17 jaar voor Spanje. De Spaanse overheid gaf vrijdag aan dat in totaal 5,27 miljoen Spanjaarden zonder werk zit. Dit percentage is het hoogste van alle geïndustrialiseerde landen. Met name jonge mensen zouden veel zonder werk zitten in Spanje. Dit is natuurlijk funest voor een land dat aan de economie moet werken.

Jongeren zijn voor veel bedrijven het beste en soms het enige middel tegen vergrijzing. Andere oplossingen zijn kostbaarder en meestal tijdelijk zoals het inhuren en inlenen van personeel. Daarnaast hebben jongeren juist wanneer ze van school komen direct behoefte aan mogelijkheden om hun theorie in praktijk te brengen. Wanneer deze mogelijkheden uitblijven kunnen ze niet de link tussen opleiding en werk leggen en lopen ze de kans dat hun opleiding na verloop van tijd achterhaald is.

In Nederland hebben wat dat betreft redelijk weinig te klagen. Wat wel opvalt is dat ouderen moeilijk aan het werk kunnen komen. Deze mensen hebben vaak een salaris opgebouwd en zijn daardoor kostbaar voor werkgevers. Daarnaast willen bedrijven ook liever niet investeren in mensen die na een paar jaar met pensioen gaan. Hier heeft de Nederlandse overheid echter belastingtechnisch voordelen op bedacht namelijk de premiekortingen voor oudere werknemers. Deze zorgen voor een kostenbesparing voor werkgevers.

Verder zorgt Nederland met leerwerktrajecten dat jongeren school en werk kunnen combineren. Het nadeel is echter dat bedrijven vaak weinig mogelijkheden hebben om de leerlingen echt in te werken omdat dit juist capaciteit kost in plaats van oplevert. De Nederlandse overheid is redelijk goed op weg maar er moeten nu structurele oplossingen worden geboden. Het doemscenario Spanje is voorlopig nog niet in beeld. Laten we hopen dat we de gevolgen van Spanje niet als Nederlanders moeten betalen.