Tweede Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW-regeling van kracht vanaf maandag 6 juli 2020

De tweede Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is vanaf vandaag, maandag 6 juli 2020, van kracht. Deze versie van de noodmaatregel voor ondernemers wordt ook wel tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) genoemd. Vanaf vanochtend kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor deze noodmaatregel. In feite is dit een compensatiemaatregel die vanuit de overheid wordt geboden om bedrijven te beschermen tegen de schadelijke economische effecten van het coronavirus op de werkgevers en de werkgelegenheid.

Ook de NOW 2.0 is bedoelt om zoveel mogelijk banen te behouden in Nederland. De afgelopen tijd zijn verschillende ondernemers en sectoren in de knel gekomen door het coronavirus maar vooral ook door de maatregelen die de overheid heeft ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vooral sectoren waarin veel mensen samenkomen zoals de entertainment branche en de horeca zijn hard geraakt. Hoewel de NOW 2.0 vanaf vandaag van kracht is wil dat niet zeggen dat alle ondernemers voor deze regeling in aanmerking komen. Er zijn voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet er onder andere sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20 procent tijdens de coronacrisis. Dit verlies moet echter ook aantoonbaar toegeschreven kunnen worden aan de coronacrisis en mag dus geen andere oorzaken hebben.