Tweede versie NOW-regeling beschikbaar vanaf maandag 6 juli 2020

Na de eerste NOW-regeling heeft de overheid ook een tweede NOW-regeling beschikbaar gesteld. Vanaf komende maandag kunnen ondernemers die door de coronacrisis hard zijn geraakt een aanvraag indienen voor de NOW-regeling bij uitkeringsinstantie UWV. De NOW-regeling is een specifieke regeling waarmee ondernemers door de overheid worden beschermd tegen de financiële gevolgen die zijn ontstaan door de coronacrisis en de maatregelen die daarmee verband houden. De overheid verwacht dat er veel aanvragen zullen worden ingediend voor de tweede NOW-regeling.

Duur tweede NOW-regeling

De nieuwe NOW-regeling zal lopen van de maand juni tot en met september. De overheid gaat doormiddel van deze maatregel tot maximaal 90 procent van de loonkosten van ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis compenseren. Daar zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden. Zo moeten bedrijven te maken hebben met een fors omzetverlies dat direct verband houd met de coronacrisis. Dit omzetverlies moet minimaal 20 procent zijn over een periode van vier aaneengesloten maanden. De hoogte van het verlies aan omzet is bepalend voor het bedrag dat wordt vergoed door de overheid.

Verschillen tussen NOW-regelingen

Er zijn verschillende aspecten veranderd in de tweede NOW regeling ten opzichte van de eerste NOW regeling. Wat bijvoorbeeld nieuw is ten opzichte van de eerste versie van de NOW-regeling, is dat de vaste opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Dat zorgt er voor dat de tweede NOW-regeling ook een bijdrage gaat leveren aan andere kosten die ondernemingen hebben naast de loonkosten. Hierbij kun je denken aan de opbouw en het uitkeren van vakantiegeld. De loonkostensubsidie wordt door de tweede NOW-regeling verruimd.