TU Eindhoven mag vrouwen niet voortrekken in sollicitatieprocedures

De TU Eindhoven heeft de wens om meer vrouwelijke wetenschappers aan te nemen. In het streven naar diversiteit is deze universiteit bereid om zo ver te gaan dat ze een vorm van positieve discriminatie wil invoeren. De TU zou vrouwen willen voortrekken in sollicitatieprocedures. In feite zou de technische universiteit alleen vrouwelijke wetenschappers de mogelijkheid willen geven om te solliciteren. Alleen sollicitaties van vrouwen zouden dus in behandeling worden genomen. Mannen die zouden solliciteren op een bepaalde functie kwamen hiervoor per definitie niet in aanmerking. Ook wanneer mannen over een uitstekend profiel zouden beschikken konden ze het wel vergeten om te worden uitgenodigd voor een gesprek.

Positieve discriminatie is ook discriminatie

Pas na een half jaar zouden mannen pas in aanmerking kunnen komen voor de vacatures bij de TU als er binnen dat half jaar nog geen enkel gesprek was gevoerd met een vrouwelijke kandidaat. Dit wordt door de TU Eindhoven beschouwd als positieve discriminatie die bevorderlijk is voor de diversiteit onder het personeelsbestand. Er kwam echter een storm van kritiek op dit aannamebeleid. Het opensturen van vacatures voor alleen vrouwen zou volgens het College voor de Rechten van de Mens veel te ver gaan. Daarnaast is een dergelijke handelswijze in strijd met gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit staat in een advies dat het college vrijdag 3 juli 2020 bekend gemaakt.