TU Eindhoven stelt vacatures voor wetenschappelijk personeel alleen voor vrouwen open in 2019

Het college van bestuur van de TU Eindhoven gaat in 2019 vacatures voor wetenschappelijk personeel voorlopig uitsluitend openstellen voor vrouwen. Dit bericht werd door het college van bestuur bekend gemaakt aan alle medewerkers en studenten. Volgens dit college mogen het komende half jaar alle vacatures van de TU Eindhoven uitsluitend door vrouwen worden ingevuld.

Er moeten meer vrouwen werken bij de technische universiteit. De TU wil vrouwen voor langere tijd aan zich binden. Als het aan de organisatie ligt kunnen vrouwen voor een periode van in ieder geval vijf jaar aangesteld worden. De wijziging in het aannamebeleid gaat in per 1 juli 2019. Het is de bedoeling dat in 2020 ongeveer twintig procent van de hoogleraren een vrouw is op de TU Eindhoven. Elke nieuwe werknemer die aan de slag gaat bij de TU Eindhoven kan rekenen op een extra budget van 100.000 euro. Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor eigen onderzoek. Verder krijgen de nieuwe werknemers een mentor. Het beleid om meer vrouwen aan te nemen op de TU Eindhoven is onderdeel van het Irène Curie Fellowship.

Als er vacatures zijn waarvoor niet binnen een half jaar een geschikte vrouwelijke kandidaat wordt gevonden zullen deze buiten het Irène Curie Fellowship-programma worden geplaatst. Verder zullen deze sollicitanten voor een sollicitatiecommissie terecht komen. Deze sollicitatiecommissie zal tenminste één vrouw en één man uitnodigen. Minimaal de helft van de nieuwe assistent-professoren van de TU moet een vrouw zijn aldus de TU. Volgens rector Frank Baaijens van de TU Eindhoven is het al langer bekend dat een divers personeelsbestand goed is voor een organisatie. “We hechten veel belang aan gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen”.