Kamer wil makkelijker een hypotheek voor mensen die huren voor 1000 euro of meer per maand in 2020

Een meerderheid van de Tweede Kamer is van mening dat niet alleen naar inkomsten maar ook naar uitgaven moet worden gekeken bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Er zijn mensen die maandelijks meer dan 1000 euro aan huur betalen. Deze groep is al gewend aan een behoorlijk bedrag aan vaste lasten maar komt desondanks niet altijd in aanmerking voor een hypotheek op een woning waarbij het hypotheekbedrag ook rond de duizend euro zou komen te liggen.

Ook starters zouden in aanmerking moeten kunnen komen voor een hogere hypotheek als ze een hoge huurprijs betalen per maand. Daarvoor zouden ook mensen met een flexcontract in aanmerking moeten kunnen komen. Starters met een flexcontract kunnen in de praktijk vaak maar moeilijk aan een hypotheek komen. Er zijn wel mogelijkheden voor starters om een hypotheek af te sluiten maar in verhouding kan deze groep moeilijk in aanmerking komen voor een hoge hypotheek. De overheid zou dit makkelijker moeten maken maar veel hypotheekverstrekkers hanteren strenge eisen waardoor mensen met een flexcontract een lastige positie krijgen op de hypotheekmarkt.