Mannen bouwen meer pensioen op dan vrouwen aldus het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dinsdag 9 april 2019 bekend gemaakt dat mannen gemiddeld meer pensioen opbouwen dan vrouwen. Mannen bouwen gemiddeld een pensioenbedrag van 13.700 euro bruto per jaar op terwijl vrouwen gemiddeld op een bedrag van 9.200 euro per jaar uitkomen. Bij deze berekening zijn de pensioenaanspraken meegenomen die via het werk zijn opgebouwd. Dit wordt ook wel het pensioen in de tweede pijler genoemd. Dit pensioen komt dus boven op de AOW. Als men kijkt naar de pensioenopbouw van mannen en vrouwen dan gaat deze opbouw aan het begin van de loopbaan ongeveer gelijk op. Naarmate de loopbaan verder verloopt gaat ook de pensioenopbouw verder uiteen lopen.

Volgens het CBS heeft het verschil in pensioenopbouw vooral te maken met de arbeidsparticipatie op latere leeftijd. Veel vrouwen werken op latere leeftijd in een deeltijd of parttime functie. Werknemers bouwen van 25 jaar tot en met de AOW-leeftijd ongeveer 11.600 euro bruto aan pensioen op. Deze pensioenopbouw is echter van de loopbaan afhankelijk en van het inkomen van de werknemer. Het CBS merkt op dat er grote verschillen zijn tussen de individuele pensioenopbouw van werknemers. Het grootste deel van de Nederlanders zou volgens het CBS een pensioenopbouw hebben van ruim onder het gemiddelde. Dat komt omdat er een kleine groep is met een zeer hoge pensioenopbouw. Deze groep brengt het gemiddelde aan pensioenopbouw aanzienlijk omhoog.