Recordopbrengst windmolens in maart 2019

Windenergie is een vorm van duurzame energie die sterk afhankelijk is van het weer. Bij harde wind is de opbrengst van windmolens groter dan wanneer er weinig wind staat of het windstil is. In maart 2019 was er veel harde wind in Nederland zowel op de vaste wal als op zee. Daardoor hebben windmolens in maart een recordhoeveelheid elektrische stroom geproduceerd. In totaal werd er 5,2 petajoule energie uit windmolens opgewekt afgelopen maand. Dat maakt de maand maart een recordmaand omdat er nog nooit zoveel windstroom werd geproduceerd in een maand.

Martien Visser lector energietransitie aan de Hanzehogeschool geeft aan dat de opbrengst van windmolens wel grillig was in maart. De eerste helft van maart was de windenergie juist erg toegenomen terwijl in de tweede helft van de maand juist weinig windenergie werd gewonnen. De windenergie had een totaalopbrengst die gelijk is aan al het stroomverbruik van huishoudens. Op dit moment wordt ongeveer twintig procent van alle elektrische stroom die in Nederland wordt verbruikt uit windkracht gehaald. Er worden de komende jaren echter veel meer windmolens geplaatst. Met name op zee worden meer windmolenparken aangelegd.