Kleine windmolens een oplossing voor duurzame energie?

Windenergie is een onderwerp dat volop wordt besproken in de lokale en landelijke politiek. Men heeft het vooral over grote windmolenparken en de kosten die daaraan verbonden zijn. Een grote windmolen kan natuurlijk veel energie opwekken. De omvangrijke windmolens zijn echter van grote afstand te zien en zorgen er voor dat een landschap structureel verandert. De meningen over deze verandering zijn verdeeld. Sommige mensen vinden windmolens mooi terwijl andere mensen de windmolens lelijk vinden. Er komen echter alternatieven op de markt voor windenergie. Één van deze alternatieven is een kleinere compacte windmolen.

Liam F1 Urban Wind
Een voorbeeld van een kleine windmolen is de Liam F1 Urban Windturbine. Deze windmolen werd onthult op dinsdag 27 mei 2014 door het ontwikkelingsbedrijf the Archimedes. De Liam F1 Urban Wind heeft de vorm van een nautilusschelp en is veel compacter dan de enorme windmolens die in windmolenparken zijn geplaatst. Desondanks ie het rendement van deze manshoge windturbines zeer groot. De Liam F1 Urban Wind is op het gebied van vormgeving en werking gebaseerd op de theorieën van de Griekse geleerde Archimedes en de natuur.

De diameter van de windturbine is ongeveer anderhalve meter. Hierdoor is de compacte windmolen op veel meer plaatsen inzetbaar. Bedrijven en huishoudens zouden de compacte Liam F1 Urban Wind bijvoorbeeld op hun dak kunnen zetten net als tegenwoordig gebeurd met zonnepanelen. Een groot voordeel voor de Liam F1 Urban Wind is dat deze windmolen in tegenstelling tot de grote windmolens ook nauwelijks geluid produceert. De eerste Liam F1 Urban Windmolen is in Rotterdam geplaatst op het dak van het kantoor van Stadshavens. Deze zomer wordt de windmolen op de markt gezet en is te koop voor ongeveer vierduizend euro. Dit bedrag zou volgens de ontwikkelaars van de compacte windmolen terugverdient kunnen worden in 8 tot 15 jaar.

Meer kleine windmolens
Gerard van Bussen windmolenexpert van de TU Delft geeft aan dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van windmolens. Ieder jaar komen er volgens hem kleine bedrijfjes bij in Nederland die zich richten op de ontwikkeling en productie van compacte windmolens. Voor deze bedrijven is het grootste probleem de lage stroomprijs. De productiekosten van windmolens zijn verhoudingsgewijs hoog. Dit zorgt er voor dat het moeilijk wordt om windmolens op korte termijn terug te verdienen. Gerard van Bussen heeft zijn twijfels over het terugverdienmodel dat de makers van de Liam F1 Urban Wind hebben voorspelt.

Windchallenge
Windchallenge is een voorbeeld van een klein bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en productie van kleine windmolens.  Dit bedrijf merkt een stijging in de omzet maar deze stijging is wel langzaam. Op dit moment heeft het bedrijf vijfentwintig windmolens verkocht. De klanten voor deze windmolens zijn met name bedrijven. Sander Mertens van Windchallenge is positief over de toekomst van kleine windmolens. De plek waar de windmolens worden geplaatst is vooral belangrijk. Windmolens moeten volgens Sander zo hoog mogelijk worden geplaatst zodat ze veel wind kunnen vangen. Daarom moeten windmolens vooral op hoge gebouwen worden geplaatst. Daar is het rendement het hoogst. Daarnaast moeten volgens Sander meer kleine windmolens worden geproduceerd. Door een hoge productie kunnen de productiekosten omlaag worden gebracht. Daardoor kunnen de kleine windmolens tegen lagere prijzen op de markt worden gebracht.

Reactie van Technisch Werken
Windenergie en zonne-energie zijn belangrijke duurzame energiebronnen. De productie en het onderhoud van windmolens en zonnepanelen brengt op dit moment nog redelijk hoge kosten met zich mee. Deze kosten moeten omlaag zodat de prijzen door duurzame middelen voor het opwekken van energie omlaag kunnen. Duurzaamheid is een populair onderwerp in Nederland en Europa. Dat is een groot voordeel. Veel bedrijven kiezen er voor om te investeren in duurzame energiebronnen. Dit zorgt voor een goede naam voor een bedrijf. Toch moet het rendement niet uit het oog verloren worden. Terugverdienmodellen van 10 tot 15 jaar waarin een windmolen of zonnepaneel terugverdient kan worden zijn niet bepaald rendabel. Zeker voor consumenten is het rendement nauwelijks aantrekkelijk. De aanschafprijs voor zonnepanelen en kleine windmolens moet aanzienlijk omlaag. Dan gaat het rendement van deze energiebronnen automatisch omhoog.