Windmolens op zee leveren miljarden op voor Nederland?

In Nederland is er nog veel discussie over windmolenparken. Verschillende gemeenten hebben zich in Nederland gebogen over het vraagstuk waar eventuele windmolenparken gebouwd zouden moeten worden. Vaak kijkt men daarbij naar windmolenparken op land. Er wordt echter ook nog veel gesproken over windmolenparken op zee. Voor en tegenstanders bestoken elkaar met onderzoeken en argumenten over de kosten en baten van windmolenparken op zee. Een onderzoeker van het Centraal Planbureau (CPB) gaf aan dat windmolenparken op zee de samenleving alleen maar geld gaan kosten. De Nederlandse maatschappij zou volgens deze onderzoeker geen baat hebben bij windmolenparken op zee omdat er veel kosten moeten worden gemaakt om een windmolenpark op zee te bouwen.

Conclusie van milieuorganisatie Natuur & Milieu
De milieuorganisatie Natuur & Milieu trekt echter een andere conclusie op basis van een rapport. Volgens deze organisatie zouden windmolens op zee de maatschappij juist miljarden euro’s opleveren. Er wordt een netto bedrag genoemd van 12 miljard euro. Dit bedrag is gebaseerd op de redenering dat kolencentrales en gascentrales minder stroom hoeven op te wekken als er meer gebruik wordt gemaakt van windenergie.  

Reactie van Technisch Werken
De conclusie van milieuorganisatie Natuur & Milieu lijkt veelbelovend maar de praktijk wijst uit dat kolencentrales en gascentrales gewoon moeten blijven doordraaien ondanks het gebruik van windenergie. De wind heeft namelijk niet altijd evenveel kracht daardoor ontstaan verschillen in de energielevering. De elektrische energie die door windmolens wordt opgewekt kan niet goed worden opgeslagen. Als er minder wind aanwezig is zal de black-out opgevangen moeten worden door de productie van kolencentrales en gascentrales. Deze centrales zullen dus door moeten blijven draaien ondanks het feit dat er windmolens zijn geplaatst.

Doordat de kolencentrales en gascentrales door gaan met het verbranden van kolen en gas zal de Co2-uitstoot niet significant dalen. De windmolens hebben voor het milieu dus niet direct toegevoegde waarde. De beste oplossing die men kan bedenken voor het milieu is het ontwikkelen van technieken waardoor elektrische energie kan worden opgeslagen. Hierdoor kan men energievoorraden aanleggen op momenten wanneer de wind veel kracht heeft. Deze energievoorraden werken dan als een soort buffer voor periodes dat de wind minder kracht heeft. Dit klinkt eenvoudig maar het is in de praktijk nog niet mogelijk om een dergelijke elektrische energiebuffer te maken.