Meer windmolens op zee vanaf 2017

Het is de bedoeling dat er meer elektriciteit uit windkracht wordt gehaald in Nederland.  Daarvoor moeten meer windmolens worden geplaatst.  De voorkeur gaat uit naar windmolens op zee. De Nederlandse regering heeft twee nieuwe locaties in de Noordzee aangewezen voor de aanleg van nieuwe windparken. De nieuwe windparken moeten worden geplaatst in twee gedeeltes van de Noorzee. Ze worden aangelegd voor de kust van Noord- en Zuid-Holland. De afstand tussen de windparken en de kust wordt geschat op 18,5 tot 22,2 kilometer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft dit donderdag bekendgemaakt.

Met de windmolens die worden geplaatst voor de kust vanNoord-Holland kan 700 megawatt worden opgewekt. De windmolens voor de kust van Zuid-Holland kunnen het dubbele aan elektrische stroom opwekken. Omdat de nieuwe windmolens worden gebouwd oo zee binnen de zogenoemde 12-mijlszone (zeemijlen) is het goedkoper om er windparken te bouwen dan het geval is bij al eerder geplande windparken. De bouw van windparken voor de kust van Zeeland was bijvoorbeeld duurder.

De aanleg van de windparken past binnen de huidige plannen van de regering voor de ontwikkeling van windenergie op zee. Rond het jaar 2023 wil de regering dat er in totaal voor 4.450 megawatt aan windenergie wordt geproduceerd door windmolens die staan voor de Nederlandse kust. In de plannen van de overheid hebben windmolens een belangrijke rol in het verhogen van de productie van groene energie. De ovoverheid wil steeds meer groene energie produceren om er voor te zorgen dat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van kolencentrales en gascentrales. Deze elektriciteitscentrales stoten veel schadelijke CO2 uit. Juist de uitstoot van CO2 moet worden beperkt om de opwarming van de aarde tegen te gaan.