Passagiers in de vliegtuigbranche willen niet betalen voor extra CO2 compensatie in 2019

Veel burgers vinden het belangrijk dat er meer gedaan wordt voor het milieu en het klimaat. Toch kijken mensen hierbij vooral naar bedrijven. Er zijn maar weinig mensen die zelf bereid zijn om iets meer geld te betalen voor het milieu. Deze week maakte Shell bekend dat ze haar klanten de mogelijkheid wil bieden om 1 cent extra te betalen voor een liter benzine, diesel of aardgas. Deze extra centen zouden dan bij elkaar worden opgespaard en gebruikt worden voor de aanplant van nieuwe bossen waarmee de CO2 emissie van de fossiele brandstoffen kan worden gecompenseerd.

Dit concept kan in de praktijk goed werken als mensen daadwerkelijk bereid zijn om extra te betalen voor de CO2 compensatie. Uit onderzoek komt echter naar voren dat er maar weinig mensen zijn die er voor kiezen om meer te betalen voor het milieu. In de luchtvaartsector heeft men vergelijkbare initiatieven ingevoerd. In 2017 gebruikte slechts één op de 535 KLM-passagiers de compensatiedienst van de KLM. Veel burgers twijfelen of de methodes om CO2 te compenseren met de aanplanting van bossen in andere landen werkt. Er is niet veel vertrouwen in multinationals en hun betrokkenheid bij mens en milieu. Veel mensen willen daadwerkelijk zien waarvoor ze betalen. Een bedrag betalen aan compensatie voor CO2 biedt niet direct de mogelijkheid om te zien wat het effect is van het bedrag voor het milieu. Men moet er maar op vertrouwen dat het bedrag goed besteed wordt en veel mensen doen dat niet.