Nederlanders willen dat bedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor milieu in 2019

Inwoners van Nederland vinden dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de maatschappij, de mens en het milieu. De afgelopen jaren zouden Nederlanders de verantwoordelijkheid op deze gebieden steeds meer naar overheden en bedrijven hebben geschoven. Dit staat in een rapport Maatschappelijk Imago Monitor van adviesbureau This Is Why.

Een beter milieu begint bij jezelf
Tien jaar geleden was een bekende leus die veel gehoord werd: ‘een beter milieu begint bij jezelf’. Deze leus of slogan maakte duidelijk dat ieder mens kan bijdragen aan een schoner milieu. Tegenwoordig zijn veel mensen er van overtuigd dat je als mens nauwelijks kunt bijdragen aan een beter milieu en een betere maatschappij.

Uit het rapport komt naar voren dat 70 procent van de Nederlanders vindt dat bedrijven zich verantwoordelijk moeten voelen voor een duurzame wereld. Dit percentage ligt vijf procent hoger dan tien jaar geleden. Dit komt naar voren uit het onderzoek dat werd gehouden in de vorm van een blijkt uit de representatieve steekproef onder 4.600 respondenten. De grootste verantwoordelijke voor milieu en maatschappij is de overheid. In totaal vind tachtig procent van de Nederlanders de overheid de hoofdverantwoordelijke voor een beter milieu en maatschappij.