Minister wil regels extra partnerschapsverlof niet aanpassen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg kritiek van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgeversorganisaties zijn het niet eens met de huidige plannen van de Nederlandse regering voor de verruiming van het partnerschapsverlof. Op dit moment hebben partners van zwangere vrouwen het recht op twee dagen doorbetaald verlof. Volgens het plan van minister Koolmees moeten dit er vijf worden. Bovendien kunnen partners volgens het voorstel in het eerste half jaar na de geboorte van het kind aanvullend kraamverlof opnemen tegen 70 procent van hun loon.

Volgens Koolmees hoort het extra verlof voor partners bij een uitgebreid pakket van maatregelen. Er zijn voordelen en nadelen voor werkgevers in dit pakket. Als werkgevers naar het hele pakket kijken dan is er sprake van slechts een klein beetje meer belasting voor het bedrijfsleven, volgens de minister. De minister weigert het voorstel voor extra partnerschapsverlof aan te passen. De werkgeversorganisaties vinden het echter onjuist dat de rekening voor het extra verlof voor partners door de werkgevers moet worden betaald. Vooral kleine bedrijven worden in de nieuwe situatie op kosten gejaagd. De totale lasten voor het bedrijfsleven worden geraamd op 215 miljoen euro per jaar. Volgens de VNO-NCW en MKB-Nederland zouden deze kosten door algemene middelen gefinancierd moeten worden. Dit betekend dat de overheid deze kosten moet betalen vanuit het belastinggeld. Het is nu duidelijk dat de overheid dit niet wil.