Evenveel mannen als vrouwen hebben een HBO of WO diploma in 2019

In 2018 en 2019 is het aantal mannen en vrouwen in Nederland met een wo- of hbo-diploma ongeveer gelijkwaardig. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is naar voren gekomen dat ongeveer dertig procent van de Nederlanders een diploma heeft van een hbo of universitaire opleiding.

De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders dat in bezit is van een hbo of wo-diploma toegenomen. In 2008 had nog ruim 25 procent maar inmiddels is dit percentage gegroeid naar 31 procent in 2018. Volgens het CBS is er nauwelijks verschil meer tussen mannen en vrouwen op het gebied van opleidingsniveau. Er waren in 2018 ongeveer evenveel mannen als vrouwen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met een succesvol afgeronde hbo- of wo-opleiding.