Vanaf juni 2020 mogen bedrijven onder de NOW-regeling werknemers ontslaan

Tot juni 2020 was het niet mogelijk voor bedrijven die via de NOW-regeling loonsubsidie hebben aangevraagd voor werknemers om ontslagen door te voeren. Dit gaat echter in juni mogelijk veranderen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vrijdag 8 mei 2020 in de uitzending van Op1 aangegeven.

In juni zal een tweede steunpakket worden doorgevoerd voor noodlijdende bedrijven. Op dit moment is er nog weinig bekend over deze noodmaatregelen. Volgens minister Koolmees wordt er binnen het kabinet nog gesproken over de regels die worden verbonden aan het tweede steunpakket. Er is echter wel bekend geworden dat bedrijven onder bepaalde voorwaarden werknemers mogen ontslaan. Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de NOW-regeling moeten een behoorlijke boete betalen als ze wel werknemers moeten ontslaan.

Toch kunnen ontslagen bij bepaalde bedrijven in bepaalde sectoren niet langer worden uitgesloten. Het tweede pakket aan maatregelen biedt daarom de mogelijkheid om toch noodgedwongen afscheid te nemen van werknemers. Bedrijven die vanaf juni gaan ontslaan mogen echter geen winstuitkering bieden aan aandeelhouders en mogen ook geen dividend uitkering. Verder worden bonussen bij die bedrijven ook in de ban gedaan. Zo wordt voorkomen dat bedrijven die wel werknemers ontslaan toch bonussen uitkeren aan hun managers of topfunctionarissen. Dergelijk gedag is ethisch onverantwoord en moet uitgesloten worden. Daarvoor zullen regels worden opgesteld.