Zzp-regeling tot eind mei al ruim 300.000 keer aangevraagd vanwege de coronacrisis

De overheid heeft een speciaal plan ontwikkeld waarmee bedrijven een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor het wegvallen van de inkomsten door de coronamaatregelen die voortvloeien uit de coronacrisis. Deze maatregelen zijn voor bepaalde ondernemingen grote hindernissen in hun bedrijfsvoering. Ook zelfstandigen zonder personeel kunnen grote problemen ondervinden vanwege de coronamaatregelen. Deze zzp’ers kunnen vanuit de overheid ook in aanmerking komen voor een zogenaamde zzp-regeling.

Compensatie voor zzp-ers

De zzp-regeling is een specifieke regeling waarmee de overheid zelfstandigen zonder personeel ondersteund. Als de zzp-er voor de coronacrisis als zzp-er was ingeschreven bij de KvK en aantoonbaar door de coronacrisis te maken heeft gehad met een inkomstenderving dan kan deze een aanvraag indienen voor de zzp-regeling. Daar zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Bovendien vult de overheid het salaris aan tot maximaal het bijstandsniveau. De zzp-regeling is dus niet een echte vetpot. Toch hebben zzp’ers ook geen afdrachten gedaan voor de WW. Daarom kan de zzp-regeling wel worden beschouwd als een ruimhartige tegemoetkoming vanuit de overheid en het sociale stelsel dat door de werkgevers en werknemers wordt betaald.

Gebruik regeling voor zzp-ers

De zzp-regeling is een noodgreep waar veel zzp’ers gebruik van maken. Met name in de grote steden in het westen van het land wordt de zzp-regeling vaak aangesproken. In totaal werd de regeling in de maanden maart, april en mei 300.000 keer aangevraagd. De zzp-regeling blijft ook de komende tijd van kracht alleen zal er dan wellicht worden gekeken naar het eigen vermogen, het vermogen van de partner of de levensvatbaarheid van de onderneming.