Nieuwe regeling looncompensatie wordt op donderdag 25 juni 2020 bekend gemaakt door de overheid

Vandaag, op donderdag 25 juni 2020, wordt er door de overheid een nieuwe regeling bekend gemaakt voor looncompensatie. Deze nieuwe regeling is voor bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. De looncompensatieregeling moet er voor zorgen dat bedrijven in de loonkosten worden gecompenseerd. Door deze compensatie zouden de bedrijven minder kosten hoeven maken voor hun personeelsbestand. Door de personeelskosten te verlagen hoopt de overheid dat de bedrijven minder personeel gaan ontslaan.

Indienen aanvraag NOW regeling

Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf zes juli een aanvraag bij het UWV indienen voor de tweede ronde van de NOW-regeling. De regeling is dus bedoelt voor bedrijven die door de coronacrisis een groot deel van hun omzet hebben verloren. Deze bedrijven kunnen een maximale compensatie krijgen van 90 procent van de loonkosten. Het behouden van banen in Nederland staat bij de compensatieregeling centraal. Desondanks hebben de afgelopen tijd verschillende werknemers te horen gekregen dat hun tijdelijk contract niet wordt verlengd. Vooral flexwerkers zoals uitzendkrachten hebben de eerste klappen opgevangen.

Voorkomen van ontslagen

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die deelnemen aan de NOW regeling massaal werknemers gaan ontslaan. Daarom moeten bedrijven die meer dan twintig medewerkers willen ontslaan een akkoord gaan sluiten met een vakbond of een andere vertegenwoordiger die optreed namens het personeel. Als deze overeenkomst niet wordt gesloten zal er een strafkorting van 5 procent van het totale subsidiebedrag worden doorgevoerd.