Hoofdlijnen Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud NOW 2020

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is een nieuwe regeling die is ingevoerd in 2020 vanwege de economische effecten voor werkgevers ten gevolge van de coronacrisis. Deze maatregel is afkomstig van de overheid en wordt ook wel de NOW regeling genoemd. Deze NOW ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.

• Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen waarmee zij hun werknemers kunnen doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd, waarbij de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden wordt bezien.
• Om voor de regeling in aanmerking te komen moet de werkgever tenminste een omzetverlies van 20% verwachten gedurende 3 aaneengesloten maanden in de periode van maart tot juli 2020.
• De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt 90% van de loonkosten naar rato van het omzetverlies en bedraagt dus tussen de 18% (90% van 20%) en 90% (90% van 100%) van de loonsom.
• Wanneer de werkgever deelneemt aan de regeling spant hij zich in om zijn werkgelegenheid te behouden. Daarnaast verplicht hij zich om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.