USG PEOPLE MAAKT GEBRUIK VAN NOW VOOR HAAR FLEXMEDEWERKERS

USG People gaat gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook in deze moeilijke tijd wil USG People haar grootste kapitaal, de mens, zekerheid bieden. USG People zal alle flexkrachten die werk verliezen door de coronacrisis en die momenteel een contract met één van de labels van USG People hebben, in dienst houden en de doorbetaling van hun salaris tot en met 31 mei 2020 waarborgen.

USG People pakt door de gebruikmaking van de NOW de handschoen op en geeft daarmee invulling aan de bedoelingen van de NOW. “In onze rol van ‘regisseur naar werk’ willen we graag een actieve rol spelen om de economie weer op de rit te krijgen, zeker als de behoefte aan arbeidskrachten weer in een stroomversnelling komt als deze crisis achter de rug is. Zo kunnen we onze mensen weer snel verbinden aan onze opdrachtgevers en dat is belangrijk om de arbeidsmarkt en economie weer goed draaiende te krijgen”, zegt Adriaan Belonje, CEO van USG People Nederland.

Hij vervolgt: “Wij geven gehoor aan de oproep van het kabinet en doen dit in het vertrouwen dat de overheid dan ook gehoor geeft aan de oproep vanuit de branche om de NOW-regeling te verbeteren. USG People stelt de dringende vraag aan de overheid om de NOW-regeling in ieder geval open te stellen voor álle uitzendondernemingen en de drempels die er zijn, weg te nemen. Dat is de enige manier om alle flexmedewerkers van Nederland perspectief op werkbehoud te kunnen bieden en uitzendondernemingen in staat te stellen hun belangrijke rol voor de arbeidsmarkt in te vullen.”

De flexmedewerkers van de diverse uitzendlabels van USG People, zoals Unique, Start People en ASA, worden vandaag persoonlijk over de beslissing geïnformeerd.