Coronacrisis zorgt er voor dat er minder cao-akkoorden worden gesloten in maart en april 2020

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op de maatschappij is duidelijk. In eerste instantie heeft het coronavirus er voor gezorgd dat bedrijven minder omzet draaien en minder afzetten. Dat heeft in de praktijk vaak een lagere productie tot gevolg. Uiteindelijk zullen de negatieve effecten van het virus bij de werknemers maar ook bij de consumenten tot uiting komen. Dat blijkt ook uit de afspraken die werkgevers en werknemers maken op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten oftewel de cao’s.

In maart 2020 werden door de coronacrisis werden minder van deze cao’s gesloten. In totaal kwam het aantal afgesloten cao’s maar zeven cao. Dit aantal cao-akkoorden werd gemeld door werkgeversvereniging AWVN op maandag 13 april 2020. Normaal gesproken worden er in deze maand ongeveer twintig cao-akkoorden gesloten in Nederland. De akkoorden die in maart werden gesloten zijn overigens de output van cao-onderhandelingen die voor de virusuitbraak werden gevoerd.  Volgens de vereniging zijn in de periode van maart en april vanwege het coronavirus in vier weken tijd geheel geen cao-akkoorden afgesloten. Dat is volgens de vereniging een bijzonder lange periode waarin deze akkoorden zijn uitgebleven,

De gemiddelde loonsverhoging die in maart werd afgesproken kwam uit op 3,06 procent. Over de eerste drie maanden van 2020 bereikte de gemiddelde loonsverhoging met 3,25 procent. Dat is nog het hoogste niveau in zeventien jaar tijd. Hoewel dit bericht heel positief lijkt voor de werknemers kan men de komende tijd er niet vanuit gaan dat de positie van werknemers op de arbeidsmarkt beter wordt. Het overleg over cao-akkoorden ligt bijna overal stil. Veel bedrijven hebben te maken met een onzekere financiële positie. Daardoor zouden volgens de AWVN steeds meer bedrijven besluiten om het overleg met vakbonden te onderbreken.