Bouwend Nederland wil bouwprojecten in 2020 zoveel mogelijk laten doorgaan

Bouwbedrijven in Nederland hebben de afgelopen maanden verschillende klappen moeten incasseren. Eind 2019 was er nog sprake van een stikstofcrisis en een PFAS crisis en inmiddels is er een coronacrisis. Dat zijn allemaal remmende factoren geweest voor de bouwproductie. De bouwproductie moet echter wel doorgaan. Dat vind ook Bouwend Nederland en Techniek Nederland.

Bouwvakkers kunnen echter niet eenvoudig thuis werken. Om die reden moeten er oplossingen worden geboden. Afgelopen vrijdag is er een protocol met praktische richtlijnen opgesteld. Dit protocol is opgesteld na overleg met ministeries, vakbonden en andere vertegenwoordigers. Het voortzetten van bouwprojecten is niet alleen belangrijk voor de bouwbedrijven zelf maar ook voor de grote hoeveelheid werknemers die in de bouw en installatietechniek werken.

Deze werknemers moeten natuurlijk de komende tijd zoveel mogelijk aan het werk blijven. Toch is ook de gezondheid een belangrijk aspect in deze situatie. “Samen veilig doorwerken” is de hoopvolle naam van het document (pdf) dat gebruikt wordt in de bouw als protocol. Dit document is volgens Wensing echter niet meer dan een praktische vertaling van de bestaande adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Veel van de richtlijnen hebben ook te maken met het “gezonde verstand” aldus Niels Wensing de woordvoerder Bouwend Nederland.