Wat betekent corona?

Corona is een Latijns woord dat krans betekent. Dit woord ‘krans’ kan echter heel breed worden opgevat. Zo kregen overwinnaars van bepaalde spelen door de Grieken vroeger een krans uitgereikt als teken van roem. Daarnaast werd een corona door de Romeinen ook uitgereikt als onderscheiding. Deze onderscheiding werd bijvoorbeeld uitgereikt als burgers werden gered of een stad werd ingenomen. Een corona bestond uit verschillende materialen. Zo’n overwinningskrans bestond bijvoorbeeld uit laurierbladen. Daardoor ontstond de naam lauwerenkrans. Ook werd een corona gemaakt van eikenbladen bladen. Ook werden corona’s wel van grassen gemaakt.

Pas later werd het symbool van de corona ook in metalen onderscheidingen en in een kroon verwerkt. Zo droegen Romeinse keizers wel een gouden kroon in de vorm van laurierbladen. Daardoor kreeg corona ook wel de betekenis kroon. Verder wordt de benaming corona ook wel gebruikt voor de buitenste lichtkrans rondom de zon. Deze corona is te zien tijdens een volledige zonsverduistering.

Het woord corona is sinds 2020 ook onlosmakelijk verbonden met het coronavirus. Dit virus wordt ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Deze ziekte COVID-19 wordt als synoniem gebruikt voor het coronavirus.