Ruim 23.000 werkgevers vroegen in december 2020 extra loonsteun NOW aan

De afgelopen twee weken hebben ruim 23.000 werkgevers loonsteun (NOW) aangevraagd bij het UWV. Deze loonsteun werd aangevraagd voor de periode van oktober tot en met december 2020. Dit bericht werd afgelopen maandag bekend gemaakt door het UWV. Eerder hadden al 58.000 bedrijven om loonsteun gevraagd. Dat was voor de laatste drie maanden van het jaar. De 23.000 nieuwe aanvragen komen daar dus bovenop. De nieuwe aanvragen werden gedaan in verband met de problemen die bedrijven verwachten door de nieuwe strenge lockdown die aan het einde van 2020 op 15 december is ingegaan.

Nieuwe lockdown

Deze nieuwe lockdown gaat heel ver. Een groot aantal winkels moeten hun deuren sluiten. Het gaat hierbij om winkels die volgens de overheid geen essentiële producten verkopen. Deze winkels moeten de deuren dicht houden tot minimaal 19 januari 2021. Er worden veel winkeliers geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. De overheid weet dit en heeft besloten om de getroffen winkeliers tegemoet te komen. Daarom heeft het kabinet besloten om bedrijven weer de mogelijkheid te geven om een NOW aanvraag in te dienen bij het UWV. Deze mogelijkheid wordt geboden tot zondag 27 december.

Totale aantal NOW aanvragen

Het totale aantal aanvragen voor NOW is inmiddels uitgekomen op 81.000. Dat zijn aanzienlijk meer dan het aantal NOW-aanvragen dat in de tweede periode van juni tot en met september werd ingediend. Toen werden in totaal 65.000 aanvragen gedaan voor de NOW. Het meeste aantal aanvragen voor de NOW werd echter aan het begin van de corona uitbraak gedaan. Toen werden ongeveer 140.000 verzoeken om NOW loonsteun gedaan door bedrijven. Inmiddels zijn van de 81.000 ingediende aanvragen ruim 62.000 toegekend aan bedrijven. Dat is goed nieuws voor de werknemers. Want deze bedrijven hebben gezamenlijk 1,1 miljoen mensen in dienst. Ondertussen hebben de bedrijven gezamenlijk 1,3 miljard euro loonsteun ontvangen.

Afgewezen aanvragen voor NOW

Er zijn ook nog ruim 3000 aanvragen afgewezen omdat deze aanvragen niet voldeden aan de voorwaarden. Het UWV zal later pas nauwkeurige controle uitvoeren op de NOW aanvragen om te controleren of die wel op de juiste gronden zijn aangevraagd. Dit jaar werd een paar keer in het nieuws genoemd dat bedrijven die achteraf geen recht zouden hebben op NOW deze steun uiteindelijk terug zouden moeten betalen. Het omzetverlies van bedrijven moet onder andere te wijten zijn aan de coronamaatregelen en niet ergens anders door zijn ontstaan. Mogelijk moeten bedrijven de NOW voor een deel of geheel terugbetalen als ze niet aan de voorwaarden hebben voldaan. Vooralsnog gaat de aandacht van het UWV eerst uit naar het bieden van hulp aan bedrijven. De nauwkeurige controle zal later plaatsvinden.

Hoopvolle tekenen voor 2021

Het komende jaar is voor veel bedrijven en consumenten een jaar van hoop. De verwachtingen zijn dat de coronacrisis wordt overwonnen. Dat geeft veel mensen een goed gevoel. Natuurlijk moeten de positieve gedachten nog werkelijkheid worden maar alles lijkt er op dat de bedrijven, overheden en consumenten elkaar ondersteunen in de aanpak van de coronacrisis.