Quarantaineverzuim en CoronaMelder-app maken werkgevers bezorgd in 2020

Quarantaineverzuim en de zogenaamde CoronaMelder-app zijn voor bedrijven lastige aspecten waar ze steeds vaker rekening mee moeten houden in hun bedrijfsvoering. Het quarantaineverzuim is iets waar bedrijven voor de coronacrisis van 2020 nog nooit van hadden gehoord. Voor het reguliere ziekteverzuim hebben bedrijven vaak een verzekering afgesloten of een andere financiële dekking. Het quarantaineverzuim is echter nieuw en zorgt tevens voor personeelsuitval.

Uiteraard hoort quarantaine bij de coronamaatregelen van het kabinet. Doormiddel van de quarantaine wordt voorkomen dat meer mensen besmet raken. Dat is natuurlijk ter bescherming van de persoon zelf maar ook ter bescherming van zijn of haar omgeving. Daar hoort ook de werkomgeving bij. Toch vinden bedrijven de quarantainemaatregel problematisch. Er ontstaan extra kosten voor de werkgever en sommige mensen blijven thuis om wisselende klachten. De ene werknemer blijft thuis in quarantaine bij de eerst kuch of nies terwijl de andere pas thuis blijft bij een stevige verkoudheid. Ook gaan sommige mensen in thuisquarantaine na een melding van de CoronaMelder-app dat ze bij een corona patiënt in de buurt zijn geweest. Daarnaast zijn er werknemers die ook bij een stevige verkoudheid op het werk komen.

Er ontstaan problemen en onduidelijkheden over wanneer iemand wel of niet thuis moet blijven. Er kan sprake zijn van misbruik van de quarantainemaatregel en bedrijven kunnen hier niet of nauwelijks op controleren in verband met privacy en het verplichte afstand houden dat bij de quarantaine vereist is. Werkgevers zijn geen dokters en zijn daarnaast ook gewoon bezig om hun bedrijf draaiende te houden. Werkgeversorganisaties AWVN en VNO-NCW herkennen de problemen bij de werkgevers maar kunnen nog geen aantallen noemen. Woordvoerder Jannes van der Velden geeft wel aan dat de problemen steeds groter worden. “We horen dit van onze adviseurs die bij bedrijven over de vloer komen” geeft hij aan in een reactie. De corona-app is door de overheid ingevoerd maar zorgt niet altijd voor meer duidelijkheid. Halverwege oktober hadden verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties ook al hun zorgen geuit over het gebruik van de corona-app tegenover Nieuwsuur.

Wat is quarantaineverzuim?

Quarantaineverzuim is verzuim van werknemers vanwege het feit dat ze zich moeten houden aan quarantaineregels en voorschriften. Een werknemer die onder quarantaineverzuim valt is feitelijk (nog) niet ziek. In plaats daarvan zal de werknemer gedurende een bepaalde periode thuis moeten blijven in afzondering van andere mensen. Op die manier moet worden voorkomen dat de persoon iemand anders kan besmetten.

Waarom quarantaineverzuim?

Iemand kan om verschillende redenen in quarantaine verblijven. Zo kan de persoon te maken hebben gehad met een besmet persoon in de directe omgeving. Hierbij kun je denken aan een fysiek contact met besmette vrienden of familie waarbij er een grote kans is dat de persoon ook besmet is geraakt. Ook kan iemand hebben verbleven in een gebieden met een verhoogd risico. Hierbij kun je denken aan bepaalde steden, landen of zelfs vervoersmiddelen, horecagelegenheden of evenementen waarbij veel besmettingen zijn opgetreden. Door quarantaine wordt voorkomen dat een persoon andere personen kan besmetten. De persoon in quarantaine leeft dus bewust in afzondering van andere mensen.

Is quarantaineverzuim ziekteverzuim?

Quarantaineverzuim is geen ziekteverzuim. Toch zijn werkgevers in veel gevallen verplicht de werknemer door te betalen indien deze in quarantaineverzuim verblijft. In bepaalde beroepen is het voor de werknemer wel mogelijk om tijdens het quarantaineverzuim werkzaamheden te verrichten. Andere bedrijven kunnen deze mogelijkheden niet bieden omdat er geen (vervangende) werkzaamheden buiten het bedrijf kunnen worden uitgevoerd.

Duur quarantaineverzuim

De duur van quarantaineverzuim kan verschillen en wordt bijvoorbeeld in het geval van de coronacrisis door de overheid vastgesteld. De overheid bepaald de periode van quarantaineverzuim echter niet zelf. Daarvoor wordt de overheid geadviseerd door verschillende instanties waaronder het RIVM. De bepalen wat de periode is waarin een persoon in quarantaine moet verblijven en hoe lang iemand zonder klachten moet zijn om weer aan de maatschappij deel te kunnen nemen. In eerste instantie werd een periode van 14 dagen quarantaine voorgeschreven inmiddels is dat 10 dagen. Let op, dit kan veranderen. Daarom is het altijd belangrijk om de actuele quarantainevoorschriften er op na te lezen op de website van de overheid.

Gevolgen quarantaineverzuim

Voor bedrijven is quarantaineverzuim vaak een kostenpost. Bovendien zorgt het ook voor een terugloop in de capaciteit. Bedrijven missen een werknemer en kunnen geen beroep doen op een verzuimverzekering om de kosten te dekken. Om die reden is quarantaineverzuim voor werkgevers een bijzonder lastige situatie. Ook voor de werknemer is quarantaineverzuim zeer onprettig. Een werknemer in quarantaineverzuim wordt ernstig beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid. De werknemer mag eigenlijk alleen nog maar thuis verblijven in afzondering van fysiek contact met andere mensen. Contact via internet en telefoon is wel mogelijk waardoor er toch gecommuniceerd kan worden met het werk of met familie, vrienden, bekenden, collega’s en buren.