Werkgelegenheid is toegenomen in 2016

Minister Henk Kamp van economische zaken heeft teruggekeken op 2016. Hij is naar eigen zeggen tevreden. Vanaf het begin van 2016 is de werkloosheid in Nederland met 86.000 mensen gedaald. Daarnaast steeg het aantal banen in Nederland met 150.000. Volgens minister Kamp zijn dit wat hem betreft de belangrijkse resultaten van het afgelopen jaar.

Kamp wijst er op dat het kabinet een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat.  Het kabinet heeft volgens hem in 2016 haar best gedaan om het aantal regels te verminderen voor zowel bedrijven als particulieren. De afname van het aantal regels heeft vooral tot postieve resultaten geleid in de zorgsector, de kinderopvang en de bouw in Nederland.

Reactie van technisch werken

Het kabinet kan natuurlijk haar best doen om de positieve resultaten op de arbeidsmarkt aan haar zelf toe te schrijven maar daar is nauwelijks grond voor te vinden. Denk hierbij aan de desastreuze gevolgen van de Wet werk de zekerheid op de arbeidsmarkt. In plaats van dat werknemers met ern tijdelijk contract zich zekerder voelen op de arbeidsmarkt voelen ze zich nog meer onzeker. De kans op een vast contract is met name voor middelbaar en laaggeschoolden klein. Alleen hoogopgeleiden krijgen snelle een vaste basn maar dat is niet dankzij de Wet werk en zekerheid, het is veel eerder toe te schrijven aan de kenniseconomie die vereist dat bedrijven hun kennisniveau vergroten.

Vooral hoogopgeleide technici kunnen snel een baan vinden en hebben een grote kans op een vast contract. Mensen met een lage opleiding of geen opleiding komen juist moeilijker voor langdurig werk in aanmerking. Ze werken meestal net geen twee jaar bij een werkgever die ze dan vervolgens een half jaar lang uit de organisatie houdt om te voorkomen dat een transitievergoeding betaald hoeft te worden of een vast contract moet worden verstrekt. De transitievergoeding wordt in de praktijk nauwelijks betaald door werkgevers omdat ze de periode van tijdelijke contracten bewust korter dan twee jaar houden. De Wet werk en zekerheid zal 2017 niet ongeschonden doorkomen als er na de verkiezingen een nieuw kabinet is gevormd.

Aflossen spaarhypotheek versoepeld per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 worden de regels voor het aflossen van een spaarhypotheek of beleggingshypotheek soepeler. De versoepeling van de regels zorgt er voor dat huizenbezitters met een dergelijke hypotheekvorm in 2017 in veel gevallen hun spaarsaldo kunnen aanwenden voor het aflossen van hun hypotheken.

Spaarhypotheken zijn speciale hypotheekvormen. Met een spaarhypotheek is het mogelijk om een vermogen voor de aflossing van de hypotheek op te bouwen met behoud van hypotheekrenteaftrek. Men kan het spaarsaldo vaak belastingvrij opbouwen in de spaarrekening van de spaarhypotheek. Doordat men wel de hypotheekrenteaftrek kan behouden is de spaarhypotheek vaak gunstig voor de hypotheeknemer. Omdat er sprake is van een gunstig belastingvoordeel zijn er strenge regels opgesteld voor de opbouw en aflossing van de spaarhypotheek.

Een voorbeeld van een regel is dat er minstens vijftien jaar of twintig jaar premie moet worden ingelegd om vrijstelling te krijgen. Deze eis zal per 1 januari 2017 vervallen als de hypotheeknemer gaat verhuizen naar een andere koopwoning. Het aflossen van een hypotheek is echter niet altijd verstandig.  Daarom adviseert het overheidsplatform Wijzer in geldzaken hypotheeknemers, die overwegen te gaan aflossen, om eerst goed onderzoek te gaan doen naar de financiële gevolgen van de aflossing van de hypotheek. De meeste kosten van een spaarhypotheek zitten aan het begin van de looptijd van de hypotheek.

Daarom hoeft het vervroegd aflossen van een dergelijke hypotheek volgens Wijzer in geldzaken  niet per se financieel gunstig te zijn voor de hypotheeknemer. Daarnaast kan het aflossen van een spaarhypotheek zorgen voor een hogere resthypotheek aan het einde van de looptijd dan wanneer men gewoon was doorgegaan met het opbouwen. Voordat men een beslissing neemt over de aflossing zal men dus goed moeten nadenken en indien nodig advies moeten inwinnen.

NAM zoekt kandidaten voor vacature pr-manager aardbevingen in 2017

De Nederlandse Aardolie Maatschappij,  ookwel bekend als de NAM, waarmee deze organisatie wordt afgekort heeft een vacature voor een pr-manager aardbevingen in Groningen. Deze vacature kwam eind december 2016 online op een website van Villamedia. Er bleek animo voor de vacature ook vanuit de politiek bleek er interesse. Een kamerlid heeft plannen om op de vacature te solliciteren. Het desbetreffende kamerlid wilde een zogenaamde protestsollicitatie doen. Dit is echter niet waar de NAM op zit te wachten daarom heeft de NAM de vacature van de website laten verwijderen.

De NAM heeft tot doel om het Groningse gas uit de aardbodem te winnen en te exploiteren. Het bedrijf zoekt iemand die er voor kan zorgen dat de Groningse bevolking meer vertrouwen krijgt in de activiteiten van de NAM. Er moet volgens de NAM een andere manier van communiceren worden gehanteerd.  Men moet goed en betrouwbaar worden geïnformeerd over de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning in het gebied. De NAM wil dat het vertrouwen van de betrokken partijen in het bevingsgebied wordt teruggewonnen. Daarnaast moet de goede naam van de NAM weer worden hersteld. Dit stond in de gepubliceerde advertentie.

Er is echter nog veel wantrouwen van de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied richting de NAM. Dit komt onder andere omdat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid oordeelde dat de veiligheid van inwoners van de provincie Groningen tot 2013 geen noemenswaardige rol speelde bij de besluitvorming met betrekking tot de winning van aardgas in de Groningse provincie. Als reactie hierop bood de NAM-directeur Gerald Schotman zijn excuses aan. Dit excuus heeft het vertrouwen van de Groningers niet hersteld. Daarom wil de NAM investeren in een goed pr-beleid waarmee de NAM haar imago kan verbeteren en haar contact met de bevolking kan herstellen. Om die reden zoekt de NAM een pr-manager aardbevingen. Deze probeert de NAM naar eigen zeggen nu eerst via andere kanalen te vinden dan via de online vacature.

Wat is een dynamo of gelijkstroomgenerator?

Een dynamo of gelijkstroomgenerator is een machine die men gebruikt om mechanische energie (bewegingsenergie) om te zetten in elektrische gelijkstroom. De mechanische energie komt de dynamo binnen via een draaiende as. Hieraan bevind zich een anker. Rondom het anker bevinden zich verschillende windingen die zijn gemaakt van elektrolytisch koper. Door het roteren van het ander zal er door de inductie in de koperen windingen een spanning worden opgewekt of een zogenaamde elektromotorische kracht (EMK). Een elektromotor is in feite het omgekeerde principe van een dynamo. Elektromotoren worden namelijk gebruikt om elektrische energie om te zetten in mechanische energie. Kortom met een elektromotor zet men elektriciteit om in beweging.

Het woord dynamo is afgeleid van het Griekse woord ‘dunamis’ dit woord staat voor macht en lichaamskracht. Vroeger was dyname een synoniem voor een elektrische generator. Na de ontwikkeling van de alternator wordt het woord dynamo vooral gebruikt als benaming voor generatoren die gelijkstroom opwekken met behulp van een commutator. Bij een fiets wordt een wisselstroomgenerator ook tegenwoordig nog een dynamo genoemd.

Waaruit bestaat een dynamo?
Een dynamo bestaat uit een aantal onderdelen. Dynamo’s kunnen echter verschillend zijn vormgegeven. Desondanks zullen dynamo’s wel uit een aantal standaard onderdelen moeten bestaan om het principe van de dynamo goed te kunnen laten functioneren. Een dynamo bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • De stator. De stator is het stilstaande gedeelte van de dynamo. Dit gedeelte is gemaakt van gietstaal. In de stator wordt het magneetveld gevormd. Kleine varianten van de dynamo bevatten een of meer permanente magneten om een magneetveld te vormen. Grotere exemplaren bevatten een aantal elektromagneten die ook wel veldspoelen worden genoemd. Door de stator wordt een magneetveld opgewekt. Dit magneetveld wordt ook wel het excitatieveld of het bekrachtigingsveld genoemd.
 • De commutator, anker of de rotor zijn benamingen voor het zelfde onderdeel. Dit is het draaiende onderdeel van de dynamo waaraan ankerspoelen zijn bevestigd. Hierin wordt de spanning opgewekt. Het anker bestaat uit een behoorlijk aantal ankerblikken die zijn gemaakt van weekijzer. Dit doet men om ijzerverlies te beperken. De verschillende ankerblikken zijn ten opzichte van elkaar geïsoleerd door een dun laklaagje. Aan de uiteinde zijn de ankerspoelen met elkaar verbinden met de koperen lamellen van de commutator. Onderling zijn de lamellen geïsoleerd door plaatjes micaniet, dit is een mineraal.
 • Een dynamo bevat ook een borstelbrug met de koolborstels. Deze rusten op de commutator. Door de borstelbrug wordt de stroom van het draaiende anker afgenomen.

Wat is de gondel van een windmolen?

Een windmolen of windturbine bestaat uit een aantal onderdelen, naast de mast en de rotorbladen vormt ook de gondel een zichtbaar deel van de windmolen. De gondel is het gedeelte dat haaks bovenop de mast van de windmolen is geplaatst. Dit deel bevat de aandrijfas, een tandwielkast, een generator en een transformator. Ook bevat de gondel een kruimotor. De gondel bevat dus nogal wat cruciale onderdelen van de windturbine. Feitelijk wordt in de gondel de energie die door de wind wordt overgedragen op de rotorbladen omgezet naar elektriciteit.

Zoals hierboven aangegeven bevindt zich in een gondel onder andere een generator en een tandwielkast. De wind zet de rotorbladen (propellers) in beweging en zorgt er voor dat de windmolen draait. De as die het hart vormt van de rotorbladen komt daardoor in beweging. Een generator ze deze beweging van de as om in elektriciteit. Men zou dit proces kunnen vergelijken met een grote dynamo. De meeste windturbines hebben in de gondel ook een ingebouwde tandwielkast. Deze tandwielkast wordt gebruikt als een versnellingsbak. De tandwielen zorgen er voor dat de rotatiesnelheid van de windmolen wordt vergroot.

Omdat tandwielkasten kwetsbare onderdelen vormen van windmolens hebben sommige fabrikanten er voor gekozen om een direct aangedreven generator te gebruiken. Deze windturbines worden ook wel direct-drive of gearless windturbines genoemd. Op de gondel van een windturbine is een windvaan geplaatst. Deze meet de windrichting. De kruimotor wordt ingeschakeld als de windrichting veranderd. De kruiermotor zorgt er dan voor dat de gondel weer recht in de wind wordt geplaatst. Op die manier draaien de rotorbladen optimaal zodat de as de grootste snelheid krijgt en de meeste elektrische energie wordt opgewekt.

Wat is passieve zonne-energie?

Passieve zonne-energie is het direct gebruiken van de energie uit zonlicht zonder dat men de energie uit zonlicht gaat omzetten in speciale apparatuur. Men kan de energie uit zonlicht passief gebruik door rekening te houden me de stand van de woning of het gebouw ten opzichte van de zon. Ook met de bouw van de woning kan men passieve zonne-energie gebruiken om de woning te verwarmen. Men kan bijvoorbeeld de woning of het gebouw zo ontwerpen dat zoveel mogelijk zonlicht rechtstreeks de woning binnendringt op die manier kan het zonlicht de woning verwarmen.

Men kan er daarnaast voor kiezen om juist aan de noordkant nauwelijks ramen te plaatsen en aan de zuidkant hele grote ramen te plaatsen  omdat aan de zuidkant het meeste zon de woning kan binnen dringen. Daarbij moet men echter wel rekening houden met de bebouwing en beplating rondom de woning. Als deze aanwezige objecten en begroeiing er voor zorgt dat er geen zonlicht door de ramen kan schijnen zal men dit schaduweffect op moeten lossen of zal men het ontwerp van de woning (of ander gebouw) moeten veranderen.

Verschillende soorten passieve zonne-energie
De toepassing van ramen aan de zonzijde van een woning of bouwcomplex is een bekende en eenvoudige vorm van het faciliteren van passieve zonne-energie. Men moet echter wel goede isolerende beglazing gebruiken zodat het zonlicht wel de lucht binnen het gebouw gaat verwarmen maar dat de verwarmde lucht geen warmte verlies door te dunne beglazing en te beperkte isolatie. Het gebruik van ramen voor passieve zonne-energie komt veel voor. Er zijn echter nog veel meer vormen en technieken om passieve zonne-energie te benutten. Hieronder staan een aantal voorbeelden:

 • Men kan een serre of balkon bouwen aan de kant van een gebouw waar de zon het meeste schijnt. De lucht die in deze gedeeltes door de zon wordt verwarmt kan men gebruiken voor de ventilatie voor de woning en zo door de woning transporteren.
 • Dit kan men ook doen door een atrium te plaatsen van grote raampartijen of doorzichtige koepels in het dak.
 • Men kan bouwmassa gebruiken om zonlicht op te vangen. Hierbij kan men denken aan een donkere stenen muur die de warmte opneemt en weer uitstraalt.
 • Men kan ook passieve zonne-energie gebruiken door de zonne-energie zo ver mogelijk de woning in te brengen. Men kan bijvoorbeeld gebruik maken van een vide of een patio. Ook kan men gebruik maken van speciale lichtkokers die het licht van de zon zo ver mogelijk de woning in brengen. Op die manier hoeft men geen elektrische licht te gebruiken.
 • Ook aan de binnenkant van de woning kan men rekening houden met het zonlicht door bijvoorbeeld het toilet en andere ruimten waar men geen zonlicht behoeft zoals de meterkast aan de noordzijde van de woning te plaatsen.
 • Men kan ventilatiesystemen gebruiken om warme lucht en koude lucht door een gebouw te transporteren.

Wat is absorbens?

Absorbens is een vaste stof een vloeistof die andere gasvormige, vloeibare of vaste stoffen kan opnemen oftewel kan absorberen. Absorbens is afgeleid van het woord absorberen, het meervoud van absorbens is absorbentia. In de praktijk worden verschillende stoffen absorbentia gebruikt. Voorbeelden hiervan silicagel, aluminiumoxide en actieve kool. Men gebruikt absorbentia onder andere in de techniek om bijvoorbeeld CO2 op te nemen als men een installatie ontwikkeld voor de afvang van CO2 en de opslag daarvan (CCS).

Toepassing van absorbens
Absorbens wordt ook gebruikt in ziekenhuizen en de geneeskundige sectoren om bijvoorbeeld vloeistoffen zoals bloed op te nemen. Daarvoor ontwikkeld men speciaal verband en andere middelen die men kan gebruiken om wonden schoon te maken en te laten helen. Niet elk absorbens is geschikt voor elke vaste of vloeibare stof daarom moet men bij het bepalen van de absorbens goed kijken naar de toepassing.

Eisen aan absorbens
Verband moet bijvoorbeeld steriel en hygiënisch zijn, dit is een belangrijke eis die men aan dit product stelt naast het feit dat de grondstoffen waar het verband uit bestaat ook veel vocht moet kunnen opnemen. Ook bij luiers, maandverband en andere materialen voor de verzorging en hygiëne van mensen past men absorbens toe. Door de jaren heen zijn verschillende stoffen ontwikkeld en ontdekt die men kan gebruiken als absorbens. Men gebruikte aanvankelijk veel natuurlijke materialen. Later gebruikte men meer synthetische materialen.

Nu men echter meer de aandacht geeft aan milieu en duurzaamheid grijpt men meer terug op absorbens uit de natuur zoals bepaalde materialen uit de plantenwereld. Cellulose is een voorbeeld van een dergelijk materiaal. Als men katoen fijnknijpt tot een prop is deze prop in staat om ongeveer tien keer haar eigen gewicht aan vocht op te nemen. Dit komt door de capillaire onderdruk. Katoen is dus een voorbeeld van een natuurlijke absorbens. Maar katoen is echter geen superabsorberend materiaal. Superabsorberende materialen kunnen veel meer vocht opnemen dan conventionele absorbens zoals katoen. Superabsorberende materialen weren niet op basis van capillaire onderdruk maar op basis van osmotische druk. Hierbij treed er een vereffening op van concentratieverschillen, dit zorgt er voor dat men veel meer vocht kan opnemen dan absorbentia die gebaseerd zijn op basis van capillaire onderdruk.

Als men absorbentia nodig heeft die gebaseerd zijn op osmotische druk zal men deze op kunstmatige wijze moeten ontwikkelen, vaak volstaan natuurlijke materialen niet. Dat zorgt er voor dat men niet in alle situaties natuurlijke absorbentia zoals cellulose kan gebruiken. Welke soort absorbens men kies is dus afhankelijk van de eisen die men stelt.

Wat is CO2-afvang en CO2-opslag?

CO2-afvang en CO2-opslag is het afvangen, opvangen en opslaan van CO2 bij processen waarbij brandstoffen worden verbrand. Bij het verbranden van brandstoffen komt namelijk CO2 oftewel kooldioxidegas vrij. Dit koolstofdioxidegas of koolzuurgas draagt bij aan de opwarming van de waarde omdat het in de atmosfeer ophoopt waardoor het zonlicht er wel doorheen kan schijnen maar de warmte die weerkaatst wordt door de aarde niet wordt doorgelaten. Het opwarmen van de aarde zorgt voor allemaal klimaatproblemen waardoor men heeft gezocht naar oplossingen om het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer te beperken. In eerste instantie probeert men de verbranding van fossiele brandstoffen te beperken maar als dat niet mogelijk is zal men de uitgestoten CO2 moeten afvangen uit de rook en zal men de CO2 moeten opslaan. Dit is dus CO2-afvang en CO2 opslag. Dit wordt internationaal afgekort met CCS dit staat voor carbon capture and storage.

CCS en verbranding van fossiele brandstoffen
CCS een verzameling van technieken waarmee men kan voorkomen dat CO2 in de atmosfeer terecht komt. Door CCS kan men het gebruik van fossiele brandstoffen bijna klimaatneutraal laten plaatsvinden. Uit de verbrandingsgassen wordt het broeikasgas CO2 afgevangen en opgeslagen in ondergrondse reservoirs. Door het opvangen van CO2 kan men schoner fossiele brandstoffen verbranden. Er komen tijdens de verbranding echter wel afvalgassen vrij die men niet doormiddel van CCS opvangt. Daar zitten ook gassen tussen die niet goed zijn voor de atmosfeer.

Waar past men CCS toe?
Als men het heeft over het CO2 afvang en CO2 opslag dan weet men nog niet precies welke techniek of welk systeem men hanteert voor het beperken van de CO2 emissie in de atmosfeer. CCS kan worden beschouwd als een verzamelnaam voor verschillende technieken voor het afvangen, het transporteren en het opslaan van CO2. Men past CCS in verschillende soorten industrie toe. Met name in de industrie wordt veel CO2 uitgestoten, daarom kan in industriële bedrijven CCS echt milieubesparend werken. Men past CCS onder andere in de staalproductie toe of in de productie van andere metalen en metaallegeringen. Ook bij de productie van kunstmest of cement past men CCS toe.

Momenteel wordt CCS nog niet op grote schaal toegepast in Nederland. in plaats daarvan worden onderdelen van CCS  op kleine schaal gebruikt. Complete CCS ketens worden nog niet toegepast. In het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject werkt men er mee. Zo zijn er nog een aantal projecten waarbij men technieken in het kader van CO2 opvangen en opslaan toepast. Verschillende bedrijven en de overheid buigen zich over CCS en onderzoeken en evalueren of dit een probate oplossing is om de Nederlandse industrie (tijdelijk) te verduurzamen.

CCS is echter niet een structurele duurzame oplossing voor het beperken van CO2. In plaats daarvan wordt dit systeem gezien als een tussenoplossing. Men blijft immers schadelijke fossiele brandstoffen verbranden. In plaats dat men deze brandstoffen vervangt beperkt men met CCS de schadelijke effecten/ gevolgen van de verbranding van deze brandstoffen. Door de toepassing van CCS hoopt men tijd te winnen zodat men langer de mogelijkheden kan ontplooien voor echte duurzame energiebesparende en milieubesparende methoden om energie te winnen.

Industriële ondernemers zijn positief december 2016

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in de maand december verder gegroeid. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 30 december 2016 bekend. Het statistiekbureau illustreert het vertrouwen van ondernemers doormiddel van een index. Deze index steeg in de maand december van 3,4 naar 4,7 punten. De meeste ondernemers industrie zijn positiever geworden over de verwachte bedrijfsactiviteiten ze hebben een goed gevulde  orderportefeuille. De industrie is echter een zeer grote sector waarin veel bedrijven actief zijn. Als men kijkt naar de verschillende industrieën dan valt het op dat de  producenten in de houtmaterialen en bouwmaterialenindustrie het meest optimistisch zijn in Nederland.

Positieve ondernemers
Vanaf 2014 is het aantal positief gestemde ondernemers al groter dan het aantal somber gestemde ondernemers. Doordat de index van het producentenvertrouwen in de maand december opnieuw is gestegen komt het huidige cijfer ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar te liggen. Ook de afzetprijzen stijgen. In de maand november van 2016 lagen de afzetprijzen van de Nederlandse industrie volgens het CBS 0,8 procent hoger lagen dan een jaar geleden. Na meer dan twee jaar van dalingen in de afzetprijzen is het tij nu voor de tweede maand op rij gekeerd. Er zijn dus nu twee maanden waarin een stijging van de afzetprijzen is genoteerd. In de maand oktober stegen de afzetprijzen nog met 1,5 procent.

Stijging van de afzetprijzen
De herstel van de olieprijs heeft een grote invloed op een stijging van de afzetprijzen. Doordat de olieprijs is hersteld worden olieproducten ook duurder. Daarnaast werden ook producten uit de voedingsmiddelenindustrie 3,9 procent duurder dan in 2015. Verder zijn de prijzen van producten in de metaalproductenindustrie gestegen evenals de producten in de basismetaalindustrie. Ook de prijzen in de auto-industrie zijn toegenomen.

Honda Motor roept eind 2016 in totaal 650.000 voertuigen terug

Honda Motor heeft in de Verenigde Staten ongeveer 650.000 Odyssey-minivans teruggeroepen. Deze voertuigen moeten terug naar de garage. Er is een probleem geconstateerd bij de stoelen van de tweede rij. Deze stoelen zouden tijdens een botsing mogelijk niet goed vast blijven zitten. Honda roept de Odyssey-minivans terug die zijn gebouwd in 2011 of later. Hoewel men het mankement heeft geconstateerd zijn er echter nog geen slachtoffers ontstaan.

Brief van Honda
De komende maanden zullen de eigenaren die in bezit zijn van een Odyssey-minivan uit de genoemde periode een bericht krijgen. Zij krijgen een brief met nadere informatie. De wagens worden niet voor niets teruggeroepen. Er worden onderdelen vervangen maar deze zijn volgens Honda pas in het komende voorjaar leverbaar. Naast de Verenigde Staten sullen ook in de landen Canada en Mexico zullen minivans worden teruggeroepen. Op donderdag 29 december maakte Honda hierover echter geen gegevens bij het publiek bekend.

Wat is Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)?

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is een pensioenfonds dat pensioenregelingen verstrekt aan werknemers uit de branche metaal en techniek. Het PMT staat op de derde plaats als men kijkt naar de omvang van de organisatie en de hoeveelheid pensioenen die de organisatie verstrekt. Bij het PMT zijn meer dan 33.000 werkgevers aangesloten. Het aantal deelnemers dat bij het fonds is aangesloten is ongeveer 1,2 miljoen. Deze groep kan worden opgesplitst in deelnemers die nog werkzaam zijn in de sector metaal en techniek en deelnemers die in deze sector hebben gewerkt. Ook bestaat dit aantal uit gepensioneerden. Als men kijkt naar de 1,2 miljoen deelnemers dan kan men deze als volgt over de hiervoor genoemde groepen verdelen:

 • 378.000 werkzame mensen in de bedrijfstak;
 • 656.000 personen die in de metaal en techniek hebben gewerkt;
 • 206.000 deelnemers die daadwerkelijk pensioen van het PMT ontvangen.

Informatie van het PMT pensioenfonds
PMT is een pensioenfonds zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat dit pensioenfonds niet tot doelstelling heeft dat ze winst wil behalen. Op de website van PMT staan de beleidsregels en het pensioenreglement. Het fonds verstrekt zowel informatie aan werkgevers als aan (potentiële) deelnemers van het pensioenfonds. Dit doet PMT op internet maar het fonds heeft ook verschillende informatieve brochures gemaakt die op verzoek kunnen worden verstrekt.

Bij het pensioenfonds kan men onder andere terecht als men vragen heeft over de hoogte van de pensioen of de manier waarop men zich kan aansluiten bij het fonds. PMT probeert haar deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen en doet dit ook op administratief gebied. Zo worden mensen ontzorgd, dit houdt in dat deelnemers ondersteund worden door PMT zodat ze zich minder zorgen hoeven te maken over pensioenproblematiek. Dat is een geruststelling voor veel werknemers uit de metaal en techniek.

Voor wie is het PMT pensioenfonds bedoelt?
Niet iedereen heeft namelijk verstand van pensioenen. Daarom is het belangrijk dat hun pensioenen worden beheerd door een ervaren partij op dit gebied. Het PMT is wat dat betreft de aangewezen partij om pensioenen te regelen voor elektromonteurs, installatiemonteur maar ook andere personen die werkzaam zijn in de installatietechniek of elektrotechniek. Ook mensen die werkzaam zijn in de metaaltechniek kunnen zich aansluiten. Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot pensioenen bij PMT kun je contact opnemen met deze organisatie op bpmt.nl.

Loodgieters en elektriciens krijgen geen lager pensioen in 2017

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft aangegeven dat ze in 2017 niet van plan is om de pensioenen te korten. In december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds rond de 97 procent uitgekomen. Dit is positief nieuws want de dekkingsgraad is daarmee een stuk boven de kritieke grens van 91,4 procent gestegen. De afgelopen maanden is er sprake geweest van een behoorlijke opleving van de financiële markten. Dat heeft er voor gezorgd dat de waarde van veel aandelen en obligaties omhoog is gegaan. Dat is weer goed voor de waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen. PMT merkt dit in de dekkingsgraad die de afgelopen maanden flink is verbeterd.

Jan Berghuis van het PMT fonds geeft aan dat mensen die aangesloten zijn bij PMT niet bang hoeven te zijn dat ze in 2017 te maken krijgen met een korting van hun pensioenuitkering. Een paar maanden geleden was de berichtgeving van PMT geheel anders. Toen gaf het PMT nog aan dat ze vermoedelijk onder de kortingsgrens zou zakken. Als dat het geval was geweest dan zouden meer dan 200.000 gepensioneerden volgend jaar minder pensioen krijgen. De markt is echter grillig en over een aantal maanden kan de waarde van de beleggingen en dus het kapitaal van de pensioenfondsen wel weer veel minder hoog zijn.

Verschillende andere pensioenfondsen zullen aan het begin van 2017 met berichten komen over de dekkingsgraad van hun pensioenfonds. De twee grootste pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn maken dan ook berichten bekend over hun dekkingsgraad. Verschillende pensioenfondsen hebben net als het PMT kunnen profiteren van de opleving op de beurzen wereldwijd. Doordat ze meer rendement kregen op de pensioeninleggen zullen ook deze pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad hebben, waardoor het korten van veel pensioen niet nodig is. Pensioengerechtigden die aangesloten zijn bij die pensioenfondsen moeten nog een paar weken geduld hebben. De exacte dekkingsgraad is namelijk over een aantal weken bekend. Dan hebben de pensioenfondsen de beleggingen met hogere rentes doorberekend.

PMT is het op twee na grootste pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds heeft 1,2 miljoen deelnemers en meer dan 200.000 gepensioneerden In de pensioenpot van PMT zit een bedrag van ongeveer 66 miljard euro. Gezamenlijk zijn de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland: ABP (ambtenaren), PFZW (zorg), PMT (kleinmetaal), Bouw en PME (metaalelectro) goed voor de uitkering van meer dan 8 miljoen pensioenen.

Wat is een zonnetoren?

Een zonnetoren is een constructie in de vorm van een toren die wordt gebruikt om energie op te wekken. Men maakt hierbij gebruik van zonne-energie. Het idee van de zonnetoren is afkomstig door de Duitse ingenieur Jörg Schlaich. Een zonnetoren behoort bij de technische installaties die worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie of hernieuwbare energie.

Men heeft het hierbij ook over zonne-energie. In plaats van een zonnepaneel wordt in een zonnetoren de energie uit het zonlicht echter niet in panelen omgezet in elektriciteit. De door het zonlicht verwarmde lucht wordt namelijk niet door zonnecellen in elektriciteit omgezet maar wordt gebruikt om turbines aan te drijven.

Hoe ziet een zonnetoren er uit?
Een zonnetoren bestaat uit een torenvormige constructie. Dit is een grote pijp die aan de voet is bevestigd op een groot cirkelvormige dak. Het dak is doorzichtig en gemaakt van een materiaal dat zoveel mogelijk zonlicht doorlaat. Het doorlaten van het zonlicht is van groot belang. Tussen dit dak en de grond is een opslagruimte voor lucht. De zon schijnt door het dak heen en verwarmd de lucht onder dit dak waardoor de warme lucht gaat opstijgen. De rand van het dak is open waardoor nieuwe lucht onder het dak kan terechtkomen.

In het midden van het cirkelvormige dak staat een verticale pijp of toren. Aan de onderkant van deze toren is de doorsnee breed maar de doorsnede wordt na deze brede basis nauwer. De door de zon verwarmde lucht stijgt op door de zogenaamde trek die ook wel het schoorsteeneffect wordt genoemd. De trek zorgt er voor dat er weer meer lucht wordt aangezogen onder de randen van de cirkelvormige dak. Op die manier ontstaat een continue proces waarbij doormiddel van trek warme lucht wordt aangetrokken en door de zonnetoren naar buiten wordt getransporteerd. Dit proces komt echter tot stilstand zodra het buiten donker wordt en het zonlicht de cirkelvormige zonnecollector niet meer raakt.

Men kan dit echter oplossen door onder het zonnedak ruimtes, buizen of zakken te plaatsen die men vult met water. Als men zwarte waterzakken gebruikt zal het volume van het water in de zakken gelijk zijn aan een laag van 5 tot 10 cm water over de bodem van de gehele opslagruimte. De hoeveelheid water die men wil opwarmen is afhankelijk van de hoeveelheid vermogen die de zonnetoren moet leveren gedurende de nacht. Overdag wordt het water in de zakken of buizen door de zon verwarmd. Het verwarmde water kan dan als het donker wordt warmte afgeven. Door dit te doen kan men ook als het donker wordt gebruik maken van zonnewarmte.

Hoe werkt een zonnetoren?
De door zonnewarmte verwarmde lucht verplaatst zich richting de toren doordat warme lucht opstijgt. De druk van deze warme lucht stroomt door turbines. Deze turbines zetten de druk van de verwarmde lucht om in elektrische energie. Zo wordt mechanische energie omgezet in elektrische energie. Er is een tijd terug een prototype van een zonnetoren in Spanje gebouwd. Dit leverde positieve resultaten op. 

Wat is trek of het schoorsteeneffect?

Het schoorsteeneffect wordt ook wel ‘trek’ genoemd. Dit is een natuurkundig effect dat in een schoorsteen plaatsvind doordat de rookgassen in een verticale richting bewegen door de invloed van warmte. Trek treed niet alleen op bij schoorstenen maar de werking van trek wordt wel duidelijk zichtbaar in schoorstenen daarom noemt met trek ook wel het schoorsteeneffect. In schoorstenen kan de trek wel worden versterkt omdat er in schoorstenen geen horizontale menging met andere gassen kan optreden. Dat komt omdat er onder de schoorsteen een afgesloten rookkanaal is geplaatst. Ook de schoorsteen zelf is afgesloten door stenen. Deze constructie zorgt er voor dat er geen gassen of tocht kan inwerken van de zijkant van de gasstroom. De trek is daardoor optimaal.

Omschrijving van trek vanuit de natuurkunde
Het begrip trek kan vanuit de natuurkunde worden omschreven als een verschil in de dichtheid tussen de ruimte in de schoorsteen en de ruimte die buiten de schoorsteen is. Het verschil in dichtheid zorgt er voor dat er een drukverschil (ΔP) ontstaat. Dit drukverschil is de drijvende kracht achter de trek in bijvoorbeeld de schoorsteen. Als men er voor zorgt dat het verschil in dichtheid aanwezig blijft zal ook de trek in de schoorsteen gehandhaafd worden.

Het verschil in dichtheid van gassen wordt over het algemeen veroorzaakt door hitte of verwarming. Door verwarming zet een gas uit en wordt de dichtheid van het gas minder. Daardoor gaat de verwarmde lucht omhoog. Men zegt wel dat warme lucht opstijgt dat is dus het gevolg van dit effect.

Negatieve trek
Hierboven is trek beschreven in de vorm van positieve trek waarbij de warme lucht uit de schoorsteen wordt getrokken door de opstijging van warme lucht. Er bestaat echter ook negatieve trek. Als de lucht in de schoorsteen bijvoorbeeld koeler is dan de omgeving kan negatieve trek optreden. In dat geval wordt de lucht niet uit de schoorsteen getrokken maar wordt er juist lucht ín de schoorsteen getrokken.

Wat is een schoorsteen?

Een schoorsteen is een met stenen gebouwd kanaal dat wordt aangebracht voor de afvoer van rookgassen. Een schoorsteen is over het algemeen geplaatst boven een stookplaats die tegen de muur is aangebracht in een gebouw. Met het woord ‘schoor’ doelt men op ondersteuning, het woord ‘steen’ maakt duidelijk dat het om een uit stenen gebouwde ondersteuning gaat. De vorm van de huidige schoorstenen is als sinds het midden van de 17e eeuw in gebruik. Vanaf die periode werd het gebruik van open vuur beperkt. Ruim daarvoor werden ook vuren binnenshuis geplaatst en verliet de rook via kleine of grote gaten in het dak de woonruimte.

Ontwikkeling van de schoorsteen
De eerste rookkanalen bestonden daarom uit een grote opening in het dak waardoor de rook de woning kon verlaten. Pas later werd deze opening ondersteund (geschoord)  doormiddel van stenen. De schoorsteen deed haar intrede. Dit zorgde ook voor een verandering in de woning. Vaak werden open haarden in het midden van een woning geplaatst. De schoorsteen zorgde er echter voor dat het rookkanaal langs de muur moest lopen. Daarom werd de vuurplaats tegen de muur van de woning geplaatst. De schoorsteen werd op de top van de gevel geplaatst.

Er moest echter voor gezorgd worden dat zoveel mogelijk rook door de schoorsteen werd afgevoerd. Daarom heeft men de schouw ontwikkeld. De schouw is boven de vuurplaats geplaatst en bevat een kap, daarmee vangt men de rookgassen van het vuur op. Door de kap en het rookkanaal worden de rookgassen afgevoerd richting de schoorsteen. Er moet echter voldoende ‘trek’ optreden om de rookgassen door het rookkanaal richting de schoorsteen te trekken. Pas dan kan de schoorsteen goed functioneren.

Hoe werkt een schoorsteen?
Een schoorsteen is een statisch object. Het beweegt niet maar de rookgassen in de schoorsteen bewegen wel. Het s de bedoeling dat deze rookgassen vanaf de vuurplaats richting de schoorsteen worden getransporteerd. Dat wordt bewerkstelligd door een zogenaamde trek. De rookgassen moeten richting de schoorsteen worden getrokken. De werking van de schoorsteen heeft hier meer te maken. Allereerst is zijn de warme rookgassen warmer dan de omringen de lucht.

Warme lucht stijgt op en daarom worden deze warme gassen effectief afgevoerd als men een schouw met een brede kap boven de vuurplaats aanbrengt. De opgewarmde lucht stijgt automatisch op samen met de rook. Daarnaast zorgt de wind er voor dat er lucht wordt aangezogen door de schoorsteen. De wind waait over de schoorsteen en zuigt daarbij de lucht uit de schoorsteen aan. Dit effect is gebaseerd op het principe van Daniel Bernoulli dit is een zwitserse Wiskundige en natuurkundige die de wet van Bernoulli heeft beschreven. Deze wet beschrijft het stromingsgedrag van vloeistoffen en gassen. Aangezien rook een gas is heeft rook ook te maken met de natuurkundige effecten in het stromingsgedrag. De snelheid van de wind zorgt er voor dat de langzamere rookgassen uit de schoorsteen worden aangezogen en dus uit het rookkanaal worden getrokken.

Amazon ontvangt in 2016 patent op vliegende distributiecentra voor drones

Amazon is een gigantische webwinkel die onlangs bekend heeft gemaakt dat ze drones in wil gaan zetten om pakketjes te bezorgen. Het bedrijf is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van plannen voor de inzet van drones. De drones kunnen uit normale distributiecentra naar de klanten vliegen om een pakket te bezorgen. Maar er zijn ook mogelijkheden bedacht voor een verspreiding van pakketten uit de lucht. Daarvoor heeft Amazon een aantal vliegende distributiecentra nodig. Deze speciale vliegende centra zijn inmiddels in ontwikkeling en Amazon heeft hier patent op ontvangen. De vliegende distributiecentra kunnen worden gebruikt om het bezorgen van pakketjes met drones te faciliteren. Een analist van CB Insights heeft het betreffende patent via Twitter verspreid.

Hierop is zichtbaar dat Amazon van plan is om een distributiecentrum onder een zeppelin te hangen. Hierdoor gaat het distributiecentrum zweven. Het ontwikkelde zwevende distributiecentrum zal volgens Amazon niet worden gebruikt voor allen pakketbezorgingen. In plaats daarvan wordt een dergelijk distributiecentrum ingezet in een bepaalde regio waar men veel vraag verwacht naar specifieke producten. Amazon noemde hierbij als voorbeeld grote sportevenementen. Als er veel vraag ontstaat naar bepaalde producten met logo’s van deelnemende clubs of teams. Doormiddel van de drones kunnen pakketten nog sneller worden bezorgd. Bovendien kan de zeppelin ook als promotiemateriaal dienen. Op de zeppelin kan men namelijk adverteren naar bijvoorbeeld de bezoekers van de sportevenementen.

Delta Air Lines annuleert order voor Dreamliners van Boeing

Delta Air Lines heeft bekend gemaakt dat ze een order van achttien 787 Dreamliners gaat annuleren. Deze vliegtuigen zouden moeten worden gebouwd door Boeing maar dat gaat nu niet door. Delta heeft echter nog een andere bestelling geplaatst. Dit betreft een bestelling van 120 toestellen, deze zijn van het type 737-900ER. Delta trekt deze bestelling niet in. De order van de achttien 787 Dreamliners was geplaatst door Northwest Airlines. Dit bedrijf is echter in 2008 met Delta gefuseerd.

Boeing had de annulering al verwacht. De Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen hebben de afgelopen tijd meer bestellingen van vliegtuigen moeten annuleren. Dit zijn met name de toestellen die voorzien zijn van dubbele gangpanden. De Dreamliner is een voorbeeld van een vliegtuig met een dubbel gangpad. Boeing heeft bekend gemaakt dat ze begrip heeft voor de aanpassing van Delta in de bestelling. Het bedrijf snapt dat door de overname van het Northwest Airlines een verandering van koers plaatsvind. Boeing benoemd dat de vraag naar Dreamliners wel aanwezig blijft in de vliegtuigsector. Op dit moment heeft Boeing 1.200 orders ontvangen voor Dreamliners.

Wat is een tuimelaar in de verbrandingsmotortechniek?

Als men het in de verbrandingsmotortechniek heeft over een tuimelaar dan doelt men op een hefboom die geplaatst is tussen de nokkenas en de kleppen. Een tuimelaar is ontwikkeld toen men de kleppen aan de bovenkant van de verbrandingsmotor ging plaatsen en de nokkenas aan de onderkant van de motor. Onderliggende nokkenassen kunnen de kleppen aan de bovenkant niet rechtstreeks bedienen. Daarom werden tuimelaars ontwikkeld. De tuimelaars worden bediend door stoterstangen.

Hoe werkt een tuimelaar?
Een tuimelaar zet de draaiende beweging van de nok van de nokkenas om in een open en dichtgaande beweging van de klep. Hierbij maakt men gebruik van een hefboomeffect. Door dit hefboomeffect kan een grote kracht worden uitgeoefend op de klep. Zoals aangegeven bestaat de tuimelaar uit een bewegend deel dat werkt op basis van een hefboomeffect. De ene kant van de tuimelaar wordt in beweging gebracht door de stoterstang. De stoterstang komt in beweging door het draaien van de nokkenas.

Tussen de nokkenas en de stoterstang is bus geplaatst die meebeweegt als de nokkenas er tegenaan komt. De stoterstang duwt de ene kant van de tuimelaar omhoog waardoor de ander zijde van de tuimelaar naar beneden gaat. Aan die kant drukt de tuimelaar de klepsteel aan zodat de klep dicht gaat. Aan de onderzijde van de klepsteel bevindt zich de klep voor het in- en uitlaten van de brandstof van motor. Rondom de klepsteel bevind zich de klepveer die er voor zorgt dat de klep gesloten wordt wanneer de stoterstang naar beneden gaat en de tuimelaar wordt ontspannen. De klep wordt dus door de veer automatisch gesloten.

Waar treft men tuimelaars aan?
Tuimelaars worden voornamelijk geplaatst in motoren met een onderliggende nokkenas. Men plaatst echter ook wel tuimelaars in motoren met bovenliggende nokkenassen. Door de toepassing van tuimelaars kan men het aantal nokkenassen in een motor beperken. Ook kunnen de kosten worden beperkt door het gebruik van tuimelaars. Het gebruik van tuimelaars zorgt er voor dat men de kleppen zelf kan stellen. Dit is bij een directe aandrijving van de kleppen door de nokkenas minder goed mogelijk. Hierbij maakt men dan namelijk gebruik van een hydraulische klepstoter die zichzelf stelt.

Zwevende kleppen
Er kan ook sprake zijn van zogenaamde zwevende kleppen. In dit geval is het motortoerental hoger dan de trilfrequentie van de klepveer van de motor. Daardoor het mechanisme niet meer in staat is om het tempo bij te houden. Men kan dan beter sterkere klepveren gebruiken of dubbele klepveren zodat de klep met meer kracht dochtgedrukt wordt. Hierdoor kan de kans op zwevende kleppen worden verkleind.

Voordelen van de toepassing van tuimelaars
De toepassing van tuimelaars in de verbrandingsmotortechniek zorgt er voor dat men zelf de kleppen afstellen als men daarvoor de kennis in huis heeft. Men kan de klepspeling beïnvloeden door een met moeren geborgde stelbout aan te draaien.

Een lijnmotor wordt door de toepassing van een tuimelaar compacter. Daarnaast zorgt de toepassing van tuimelaars er voor dat er motorconstructies mogelijk zijn waarbij men de cilinders van de motor niet in één lijn heeft aangebracht. Hierbij kan men denken aan V-motoren zoals de V-8 en de V-12.

Wat is een nokkenas?

Een nokkenas is een as met een speciale vormgeving. De as bestaat uit een buis met verschillende massieve eivormige of peervormige excentrieken. Deze excentrieken zijn stevig aan de as bevestigd en draaien daardoor met de as mee. Tijdens dit draaien kunnen de  excentrieken de draaiende beweging van de as in een op en neer gaande beweging omzetten. Een nokkenas wordt in de motorvoertuigentechniek gebruikt om de kleppen van verbrandingsmotoren te bedienen. Men kan hierbij gebruik maken van een bovenliggende nokkenas en een onderliggende nokkenas.

 • Bovenliggende nokkenas. Als men gebruik maakt van een bovenliggende nokkenas wordt deze boven in de cilinderkop aangebracht. Als men de nokkenas boven de cilinderkoppen heeft aangebracht worden de kleppen aangedreven door klepstoters. Dit wordt hydraulisch gedaan of doormiddel van tuimelaars.
 • Onderliggende nokkenas. Een onderliggende nokkenas wordt onderin het motorblok aangebracht. Hierbij worden de kleppen aangedreven door stoterstangen en tuimeraars. Men past tegenwoordig nauwelijks meer onderliggende nokkenassen toe in motoren.

Plaatsing van de nokkenas
Bij bepaalde motoren zoals boxermotoren en V-motoren worden meerdere nokkenassen aangebracht. Ook bij motorfietsen worden nokkenassen toegepast. Zoals eerder aangegeven wordt bijna geen gebruik meer gemaakt van onderliggende nokkenassen. Bovenliggende nokkenassen hebben namelijk een aantal voordelen. Een bovenliggende nokkenas kan de klep directer aandrijven. Als de nokkenas direct bovenop de klep is geplaatst vindt er een directe aandrijving plaats. Men kan ook de kleppen indirect aandrijven via een bovenliggende nokkenas. In dat geval maakt men gebruik van een tuimelaar.

Als men er voor kiest om de nokkenas direct de klep te laten aandrijven maakt men gebruik van een nokvolger. Hierdoor wordt  de horizontale component van de draaiende nokbeweging opgenomen. Een directe aandrijving van de klep zorgt er voor dat er meer vermogen kan worden behaald. Er is dan namelijk sprake van een reductie van het aantal bewegende delen. Daardoor worden ook minder trillingen veroorzaakt zodat een hoger toerental mogelijk wordt.

Windenergiesector denkt milieudoelstellingen 2023 niet te halen

In 2016 heeft Nederland 229 nieuwe windmolens laten bouwen. Deze windmolens wekken voldoende elektrische energie op om een stad van 450.000 inwoners van groene stroom te voorzien. Er worden steeds meer windmolens gebouwd in Nederland en voor de Nederlandse kust. De uitbreiding van het aantal windmolens in Nederland gaat echter volgens de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) veel te traag. Als men niet sneller windmolenparken gaat bouwen in Nederland zal men de doelstellingen die zijn benoemd in het Energieakkoord volgens de branchevereniging nooit halen.

Aan het einde van 2016 kan men de balans voor dit jaar opmaken. Er is voor 222 megawatt aan molens geplaatst. Dat is een behoorlijke terugloop ten opzicht van 2015 toen er nog voor 406 megawatt aan windmolens in Nederland werden gebouwd. Met name voor de kust werden belangrijke beslissingen genomen. Er worden meer windmolens op zee geplaatst door de oplevering van het Gemini Windpark ten noorden van Friesland neemt het totale elektrische vermogen toe dat door windmolens wordt opgewekt.

Op volle zee werd het vermogen dat werd opgewekt door windmolens verdrievoudigd. Hierdoor kwam het totale elektrische vermogen dat door nieuw gebouwde windmolens op zee werd opgewekt in 2016 uit op  957 megawatt. Het totale vermogen aan windenergie dat op zee wordt opgewekt kwam daardoor uit op 4247 megawatt. Als men echter de doelstellingen wil behalen van het Energieakkoord zal men per jaar 700 megawatt extra op land moeten opwekken en 500 megawatt extra op zee. In 2020 moet Nederland in totaal 6.000 megawatt op land opwekken en 4.450 megawatt op zee in 2023.

Er zijn echter allemaal ruimtelijke belemmeringen aldus de NWEA. Daardoor worden door de verschillende provincies en de Rijksoverheid weinig nieuwe plannen goedgekeurd voor de bouw van nieuwe windmolens. Volgens de NWEA zijn er nog allemaal bovenwettelijke regels die worden gehanteerd voor de toetsing van de bouwprojecten voor windmolens. De brancheorganisatie wil dat men stopt met deze belemmeringen. Als dat niet gebeurd zal de bouw van nieuwe windmolens vertraagd worden en zal men de doelstellingen va n het Energieakkoord niet halen. Dit akkoord werd gesloten in 2013 maar in 2020 moeten er al resultaten worden behaald. De vraag is of dit gaat lukken.