Pensioenfonds PME gaat vanaf begin 2024 pensioenen verhogen

PME gaat vanaf begin 2024 de pensioenen verhogen van in totaal 170.000 gepensioneerde medewerkers. Het gaat hierbij om gepensioneerden die werkzaam zijn geweest in de autotechniek en in de elektrotechnische sector. Hierbij kun je denken aan werknemers en voormalig werknemers die hebben gewerkt bij grote bedrijven in de metaalsector en technieksector. Werknemers en gepensioneerden die … Read more

Metaalpensioenfonds PMT gaat begin 2023 de pensioenen verhogen

Vanaf begin 2023 gaat metaalfonds PMT de pensioenen verhogen met 4,2 procent. Dat betekent dat de ongeveer 240.000 gepensioneerde medewerkers die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten meer inkomsten krijgen. Het metaalpensioenfonds is niet het eerste pensioenfonds dat besloten heeft om de pensioenen te verhogen. Kort geleden heeft namelijk ook het zorgfonds PFZW hert besluit genomen … Read more

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) belegd niet meer in wapens en tabak vanaf 2018

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft besloten om al haar aandelen te verkopen in bedrijven die te maken hebben met de tabaksindustrie, bont, wapenindustrie of de porno-industrie. PMT heeft in totaal voor 6 miljard euro aan aandelen die ze had in dit soort ondernemingen verkocht en opnieuw geïnvesteerd in andere aandelen van bedrijven die … Read more

Wat is Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)?

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is een pensioenfonds dat pensioenregelingen verstrekt aan werknemers uit de branche metaal en techniek. Het PMT staat op de derde plaats als men kijkt naar de omvang van de organisatie en de hoeveelheid pensioenen die de organisatie verstrekt. Bij het PMT zijn meer dan 33.000 werkgevers aangesloten. Het aantal deelnemers … Read more

Loodgieters en elektriciens krijgen geen lager pensioen in 2017

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft aangegeven dat ze in 2017 niet van plan is om de pensioenen te korten. In december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds rond de 97 procent uitgekomen. Dit is positief nieuws want de dekkingsgraad is daarmee een stuk boven de kritieke grens van 91,4 procent gestegen. De afgelopen … Read more