Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) belegd niet meer in wapens en tabak vanaf 2018

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft besloten om al haar aandelen te verkopen in bedrijven die te maken hebben met de tabaksindustrie, bont, wapenindustrie of de porno-industrie. PMT heeft in totaal voor 6 miljard euro aan aandelen die ze had in dit soort ondernemingen verkocht en opnieuw geïnvesteerd in andere aandelen van bedrijven die ethisch en maatschappelijk verantwoord bezig zijn.

Pensioenfonds PMT heeft de verkoop van de aandelen bevestigt na berichtgeving door Het Financieele Dagblad. Door de verkoop van de aandelen is het aantal ondernemingen in Europa, Noord-Amerika en Azië waar PMT aandelen van heeft gedaald van 1.600 naar 800 ondernemingen. Het PMT heeft maandag 3 december 2018 aangegeven dat het bedrijf vanaf december 2018 alleen nog maar aandelen heeft van “solide ondernemingen die goed presteren, verantwoord ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun doen en laten”.

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek heeft nog wel beleggingen uitstaan in de fossiele energie. Dat heeft volgens een woordvoerder van PMT onder andere te maken met de achterban van PMT. De deelnemers van het pensioenfonds konden namelijk zelf benoemen wat ze belangrijk vinden. Daar heeft PMT rekening mee gehouden in haar keuze voor haar beleggingsportefeuille. De afgelopen twee jaar zijn door het PMT nieuwe criteria samengesteld om een eigen verantwoorde aandelenportefeuille te maken.

Wat is Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)?

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is een pensioenfonds dat pensioenregelingen verstrekt aan werknemers uit de branche metaal en techniek. Het PMT staat op de derde plaats als men kijkt naar de omvang van de organisatie en de hoeveelheid pensioenen die de organisatie verstrekt. Bij het PMT zijn meer dan 33.000 werkgevers aangesloten. Het aantal deelnemers dat bij het fonds is aangesloten is ongeveer 1,2 miljoen. Deze groep kan worden opgesplitst in deelnemers die nog werkzaam zijn in de sector metaal en techniek en deelnemers die in deze sector hebben gewerkt. Ook bestaat dit aantal uit gepensioneerden. Als men kijkt naar de 1,2 miljoen deelnemers dan kan men deze als volgt over de hiervoor genoemde groepen verdelen:

  • 378.000 werkzame mensen in de bedrijfstak;
  • 656.000 personen die in de metaal en techniek hebben gewerkt;
  • 206.000 deelnemers die daadwerkelijk pensioen van het PMT ontvangen.

Informatie van het PMT pensioenfonds
PMT is een pensioenfonds zonder winstoogmerk. Dit houdt in dat dit pensioenfonds niet tot doelstelling heeft dat ze winst wil behalen. Op de website van PMT staan de beleidsregels en het pensioenreglement. Het fonds verstrekt zowel informatie aan werkgevers als aan (potentiële) deelnemers van het pensioenfonds. Dit doet PMT op internet maar het fonds heeft ook verschillende informatieve brochures gemaakt die op verzoek kunnen worden verstrekt.

Bij het pensioenfonds kan men onder andere terecht als men vragen heeft over de hoogte van de pensioen of de manier waarop men zich kan aansluiten bij het fonds. PMT probeert haar deelnemers zoveel mogelijk te ondersteunen en doet dit ook op administratief gebied. Zo worden mensen ontzorgd, dit houdt in dat deelnemers ondersteund worden door PMT zodat ze zich minder zorgen hoeven te maken over pensioenproblematiek. Dat is een geruststelling voor veel werknemers uit de metaal en techniek.

Voor wie is het PMT pensioenfonds bedoelt?
Niet iedereen heeft namelijk verstand van pensioenen. Daarom is het belangrijk dat hun pensioenen worden beheerd door een ervaren partij op dit gebied. Het PMT is wat dat betreft de aangewezen partij om pensioenen te regelen voor elektromonteurs, installatiemonteur maar ook andere personen die werkzaam zijn in de installatietechniek of elektrotechniek. Ook mensen die werkzaam zijn in de metaaltechniek kunnen zich aansluiten. Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot pensioenen bij PMT kun je contact opnemen met deze organisatie op bpmt.nl.

Loodgieters en elektriciens krijgen geen lager pensioen in 2017

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft aangegeven dat ze in 2017 niet van plan is om de pensioenen te korten. In december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds rond de 97 procent uitgekomen. Dit is positief nieuws want de dekkingsgraad is daarmee een stuk boven de kritieke grens van 91,4 procent gestegen. De afgelopen maanden is er sprake geweest van een behoorlijke opleving van de financiële markten. Dat heeft er voor gezorgd dat de waarde van veel aandelen en obligaties omhoog is gegaan. Dat is weer goed voor de waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen. PMT merkt dit in de dekkingsgraad die de afgelopen maanden flink is verbeterd.

Jan Berghuis van het PMT fonds geeft aan dat mensen die aangesloten zijn bij PMT niet bang hoeven te zijn dat ze in 2017 te maken krijgen met een korting van hun pensioenuitkering. Een paar maanden geleden was de berichtgeving van PMT geheel anders. Toen gaf het PMT nog aan dat ze vermoedelijk onder de kortingsgrens zou zakken. Als dat het geval was geweest dan zouden meer dan 200.000 gepensioneerden volgend jaar minder pensioen krijgen. De markt is echter grillig en over een aantal maanden kan de waarde van de beleggingen en dus het kapitaal van de pensioenfondsen wel weer veel minder hoog zijn.

Verschillende andere pensioenfondsen zullen aan het begin van 2017 met berichten komen over de dekkingsgraad van hun pensioenfonds. De twee grootste pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn maken dan ook berichten bekend over hun dekkingsgraad. Verschillende pensioenfondsen hebben net als het PMT kunnen profiteren van de opleving op de beurzen wereldwijd. Doordat ze meer rendement kregen op de pensioeninleggen zullen ook deze pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad hebben, waardoor het korten van veel pensioen niet nodig is. Pensioengerechtigden die aangesloten zijn bij die pensioenfondsen moeten nog een paar weken geduld hebben. De exacte dekkingsgraad is namelijk over een aantal weken bekend. Dan hebben de pensioenfondsen de beleggingen met hogere rentes doorberekend.

PMT is het op twee na grootste pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds heeft 1,2 miljoen deelnemers en meer dan 200.000 gepensioneerden In de pensioenpot van PMT zit een bedrag van ongeveer 66 miljard euro. Gezamenlijk zijn de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland: ABP (ambtenaren), PFZW (zorg), PMT (kleinmetaal), Bouw en PME (metaalelectro) goed voor de uitkering van meer dan 8 miljoen pensioenen.