Werkgelegenheid is toegenomen in 2016

Minister Henk Kamp van economische zaken heeft teruggekeken op 2016. Hij is naar eigen zeggen tevreden. Vanaf het begin van 2016 is de werkloosheid in Nederland met 86.000 mensen gedaald. Daarnaast steeg het aantal banen in Nederland met 150.000. Volgens minister Kamp zijn dit wat hem betreft de belangrijkse resultaten van het afgelopen jaar.

Kamp wijst er op dat het kabinet een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat.  Het kabinet heeft volgens hem in 2016 haar best gedaan om het aantal regels te verminderen voor zowel bedrijven als particulieren. De afname van het aantal regels heeft vooral tot postieve resultaten geleid in de zorgsector, de kinderopvang en de bouw in Nederland.

Reactie van technisch werken

Het kabinet kan natuurlijk haar best doen om de positieve resultaten op de arbeidsmarkt aan haar zelf toe te schrijven maar daar is nauwelijks grond voor te vinden. Denk hierbij aan de desastreuze gevolgen van de Wet werk de zekerheid op de arbeidsmarkt. In plaats van dat werknemers met ern tijdelijk contract zich zekerder voelen op de arbeidsmarkt voelen ze zich nog meer onzeker. De kans op een vast contract is met name voor middelbaar en laaggeschoolden klein. Alleen hoogopgeleiden krijgen snelle een vaste basn maar dat is niet dankzij de Wet werk en zekerheid, het is veel eerder toe te schrijven aan de kenniseconomie die vereist dat bedrijven hun kennisniveau vergroten.

Vooral hoogopgeleide technici kunnen snel een baan vinden en hebben een grote kans op een vast contract. Mensen met een lage opleiding of geen opleiding komen juist moeilijker voor langdurig werk in aanmerking. Ze werken meestal net geen twee jaar bij een werkgever die ze dan vervolgens een half jaar lang uit de organisatie houdt om te voorkomen dat een transitievergoeding betaald hoeft te worden of een vast contract moet worden verstrekt. De transitievergoeding wordt in de praktijk nauwelijks betaald door werkgevers omdat ze de periode van tijdelijke contracten bewust korter dan twee jaar houden. De Wet werk en zekerheid zal 2017 niet ongeschonden doorkomen als er na de verkiezingen een nieuw kabinet is gevormd.