Loodgieters en elektriciens krijgen geen lager pensioen in 2017

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft aangegeven dat ze in 2017 niet van plan is om de pensioenen te korten. In december 2016 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds rond de 97 procent uitgekomen. Dit is positief nieuws want de dekkingsgraad is daarmee een stuk boven de kritieke grens van 91,4 procent gestegen. De afgelopen maanden is er sprake geweest van een behoorlijke opleving van de financiële markten. Dat heeft er voor gezorgd dat de waarde van veel aandelen en obligaties omhoog is gegaan. Dat is weer goed voor de waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen. PMT merkt dit in de dekkingsgraad die de afgelopen maanden flink is verbeterd.

Jan Berghuis van het PMT fonds geeft aan dat mensen die aangesloten zijn bij PMT niet bang hoeven te zijn dat ze in 2017 te maken krijgen met een korting van hun pensioenuitkering. Een paar maanden geleden was de berichtgeving van PMT geheel anders. Toen gaf het PMT nog aan dat ze vermoedelijk onder de kortingsgrens zou zakken. Als dat het geval was geweest dan zouden meer dan 200.000 gepensioneerden volgend jaar minder pensioen krijgen. De markt is echter grillig en over een aantal maanden kan de waarde van de beleggingen en dus het kapitaal van de pensioenfondsen wel weer veel minder hoog zijn.

Verschillende andere pensioenfondsen zullen aan het begin van 2017 met berichten komen over de dekkingsgraad van hun pensioenfonds. De twee grootste pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn maken dan ook berichten bekend over hun dekkingsgraad. Verschillende pensioenfondsen hebben net als het PMT kunnen profiteren van de opleving op de beurzen wereldwijd. Doordat ze meer rendement kregen op de pensioeninleggen zullen ook deze pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad hebben, waardoor het korten van veel pensioen niet nodig is. Pensioengerechtigden die aangesloten zijn bij die pensioenfondsen moeten nog een paar weken geduld hebben. De exacte dekkingsgraad is namelijk over een aantal weken bekend. Dan hebben de pensioenfondsen de beleggingen met hogere rentes doorberekend.

PMT is het op twee na grootste pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds heeft 1,2 miljoen deelnemers en meer dan 200.000 gepensioneerden In de pensioenpot van PMT zit een bedrag van ongeveer 66 miljard euro. Gezamenlijk zijn de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland: ABP (ambtenaren), PFZW (zorg), PMT (kleinmetaal), Bouw en PME (metaalelectro) goed voor de uitkering van meer dan 8 miljoen pensioenen.