Dekkingsgraad pensioenen gestegen in 2017

De gemiddelde dekkingsgraad de pensioenfondsen in Nederland is in 2017 gestegen van 102 naar 108 procent. Verzekeraar Aon maakte hierover cijfers bekend.

Dekkingsgraad pensioenfondsen
Als men het heeft over het nakomen van de financiële verplichtingen van het pensioenfonds dan heeft men het over de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad kan men berekenen door de waarde van de beleggingen van de pensioenfondsen te delen door het bedrag dat ze moeten betalen om aan hun verplichtingen te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen
Naast de dekkingsgraad heeft men het echter ook over de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over twaalf maanden. Voor het maken van een beslissing over eventuele kortingen wordt gebruik gemaakt van de beleidsdekkingsgraad.  De beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wordt ook gebruikt voor indexatie. Voor de beleidsdekkingsgraad is een wettelijk minimum vastgesteld van 104,3 procent.

Ontwikkelingen in de beleidsdekkingsgraad
In 2017 ging de beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen omhoog van 98 procent naar 106 procent. De meeste pensioenfondsen in Nederland zullen 2017 goed afsluiten. Slechts een paar zullen volgens Aon vorig jaar afsluiten met een dekkingstekort. Aon geeft aan dat er zelfs pensioenfondsen zijn waar indexatie weer in zicht komt. De verbeterde positie van de pensioenfondsen komt voort uit de aandelenbeleggingen van de pensioenfondsen. Het rendement van deze beleggingen liep fors op. Vanuit de beleggingen in vastgoed werd echter minder rendement verkregen door de pensioenfondsen.