Windenergiesector denkt milieudoelstellingen 2023 niet te halen

In 2016 heeft Nederland 229 nieuwe windmolens laten bouwen. Deze windmolens wekken voldoende elektrische energie op om een stad van 450.000 inwoners van groene stroom te voorzien. Er worden steeds meer windmolens gebouwd in Nederland en voor de Nederlandse kust. De uitbreiding van het aantal windmolens in Nederland gaat echter volgens de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) veel te traag. Als men niet sneller windmolenparken gaat bouwen in Nederland zal men de doelstellingen die zijn benoemd in het Energieakkoord volgens de branchevereniging nooit halen.

Aan het einde van 2016 kan men de balans voor dit jaar opmaken. Er is voor 222 megawatt aan molens geplaatst. Dat is een behoorlijke terugloop ten opzicht van 2015 toen er nog voor 406 megawatt aan windmolens in Nederland werden gebouwd. Met name voor de kust werden belangrijke beslissingen genomen. Er worden meer windmolens op zee geplaatst door de oplevering van het Gemini Windpark ten noorden van Friesland neemt het totale elektrische vermogen toe dat door windmolens wordt opgewekt.

Op volle zee werd het vermogen dat werd opgewekt door windmolens verdrievoudigd. Hierdoor kwam het totale elektrische vermogen dat door nieuw gebouwde windmolens op zee werd opgewekt in 2016 uit op  957 megawatt. Het totale vermogen aan windenergie dat op zee wordt opgewekt kwam daardoor uit op 4247 megawatt. Als men echter de doelstellingen wil behalen van het Energieakkoord zal men per jaar 700 megawatt extra op land moeten opwekken en 500 megawatt extra op zee. In 2020 moet Nederland in totaal 6.000 megawatt op land opwekken en 4.450 megawatt op zee in 2023.

Er zijn echter allemaal ruimtelijke belemmeringen aldus de NWEA. Daardoor worden door de verschillende provincies en de Rijksoverheid weinig nieuwe plannen goedgekeurd voor de bouw van nieuwe windmolens. Volgens de NWEA zijn er nog allemaal bovenwettelijke regels die worden gehanteerd voor de toetsing van de bouwprojecten voor windmolens. De brancheorganisatie wil dat men stopt met deze belemmeringen. Als dat niet gebeurd zal de bouw van nieuwe windmolens vertraagd worden en zal men de doelstellingen va n het Energieakkoord niet halen. Dit akkoord werd gesloten in 2013 maar in 2020 moeten er al resultaten worden behaald. De vraag is of dit gaat lukken.