UWV denkt dat de werkgelegenheid in 2014 niet hersteld

De berichten over de economie zijn positief. Verschillende instanties verwachten dat de economie in 2014 een groei zal doormaken. Deze groei zal vermoedelijk bescheiden zijn maar is toch van cruciaal belang voor het vertrouwen in de economie. Ondanks deze positieve berichten verwacht het UWV niet dat de werkgelegenheid in 2014 zal toenemen. De instantie verwacht dat in 2014 het aantal banen in Nederland zal afnemen met 66.000. Dit is een daling in de werkgelegenheid van 0,9 procent.

Deze daling in de werkgelegenheid is behoorlijk. Toch is deze daling in vergelijking met 2013 wel kleiner. In 2013 verdwenen er nog 143.000 banen in Nederland. Ondanks dat komen er in 2014 wel weer 66.000 werklozen bij. Hierdoor gaat het aantal WW-aanvragen vermoedelijk ook stijgen naar een recordniveau. In totaal zou het aantal WW-aanvragen in 2014 kunnen stijgen naar 678.000.

Niet elke WW-aanvraag wordt gehonoreerd. Op dit moment vermoed het UWV dat het aantal werklozen dat daadwerkelijk een WW-uitkering ontvangt zal stijgen met 12 procent. Hierdoor komt het totaal aantal WW-uitkeringen aan het einde van 2014 op ongeveer 485.000 te staan. Dit is een forse stijging.

Meer vacatures
Ondanks de stijging in de werkloosheid neemt ook het aantal vacatures toe op de arbeidsmarkt. Dit komt doordat er in 2014 wel een economische groei wordt verwacht. Deze groei zal niet bij alle bedrijven en in alle bedrijfssectoren even groot zijn. Het aantal vacatures dat op dit moment open staat is ongeveer 80.000. In 2014 zal het aantal vacatures door de verwachte economische groei stijgen naar ongeveer 700.000. Dit is een explosieve groei.

Groeibranches voor de werkgelegenheid
Zoals eerder genoemd verschilt de verwachte groei in vacatures per branche. De verwachting is dat de met name de groothandel een groei zal doormaken. Ook voor uitzendbureaus zijn de groeiverwachtingen positief. De overheid zal moeten krimpen waardoor in die sector de werkgelegenheid zal afnemen. Ook de sector industrie zal een krimp in banen doormaken. In de industrie zullen werknemers productiever worden waardoor er vermoedelijk banen zullen verdwijnen.

Reactie van Technisch Werken
De economie zal groeien in 2014. De verwachting van het UWV deelt Pieter Geertsma van de website Technisch Werken niet. Er zullen in 2014 mensen hun baan verliezen maar er zullen ook veel mensen werk vinden. Het jaar 2014 zal daarom vooral in teken staan van stabiliteit. De groei van de economie zal niet explosief zijn maar de daling van de werkgelegenheid zal ook niet zeer groot zijn. Tegenover het aantal mensen dat een WW-uitkering aanvraagt staat ook een grote groep mensen die uit de WW zal stromen naar een baan. Re√Įntegratiebedrijven, overheidsinstellen en het bedrijfsleven zoeken naar veel creatieve oplossingen om mensen langdurig uit de uitkering te houden en een passende baan te laten vinden. Deze creativiteit zal in de toekomst alleen maar gestimuleerd worden en tot positieve resultaten leiden aldus Pieter Geertsma van Technisch Werken.