ING Research: bouwsector zal krimpen in 2024

De bouwsector zal volgens het onderzoeksbureau ING Research in 2024 een krimp laten zien. Deze krimp is door het onderzoeksbureau ingeschat op 2,5 procent. Er worden in Nederland namelijk minder bouwvergunningen afgegeven waardoor het aantal opdrachten dat daadwerkelijk door bouwbedrijven kan worden uitgevoerd aan het afnemen is. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland ongeveer … Read more

Aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in kwartaal drie op 11.200

In Nederland zijn er in het derde kwartaal 11.200 vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwbouwhuizen. Dit aantal vergunningen ligt ongeveer 27 procent lager ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat maakt dat in het derde kwartaal van 2023 het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is verstrekt in jaren tijd. Dit bericht werd bekend gemaakt … Read more

RvS schrapt bouwvrijstelling voor stikstofregels in 2022

De bouw van nieuwe woningen zal de komende tijd verder onder druk komen te staan. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State (RvS). De zogenaamde bouwvrijstelling is volgens de RvS juridisch gezien niet houdbaar. Dat betekent dat bouwprojecten in Nederland niet automatisch meer toestemming moeten krijgen om tijdelijk de emissie … Read more

Wat is bouwvak?

Bouwvak is een onofficiële vastgestelde periode van drie weken in de zomer waarin bouwbedrijven hun bouwproductie verminderen of stilleggen zodat het bouwpersoneel (bouw)vakantie kan nemen. Het woord ‘bouwvak’ is een verkorting van bouwvakantie. In Nederland hanteert men echter in het dagelijkse taalgebruik het woord ‘bouwvak’ in België noemt men een vergelijkbare periode in het hoogseizoen: … Read more

Wat is vorstverlet?

Vorstverlet is een vorm van betaald verlof voor werknemers in de bouw. In het woord vorstverlet is het woord ‘vorst’ verwerkt. Dit verklaard dat deze vorm van betaald verlof verband houdt met de (gevoels-)temperatuur. Werknemers die buiten op de bouw werken hebben recht op vorstverlet wanneer er sprake is van sneeuw en/of  ijs en er … Read more

Wat verstaat men onder bouwrijp maken van bouwgrond?

Bouwrijp maken is een term die wordt gebruikt voor het bewerken van het maaiveld voordat men start met het daadwerkelijk bouwen van een gebouw. Het maaiveld wordt ook wel aangeduid met de afkorting ‘mv’ en is de hoogte van het grondoppervlak. Het bouwrijp maken van een kavel wordt gedaan voordat men een nieuwe woonwijk of … Read more

Wat is afbouw of de afbouwfase in de bouwsector?

De afbouw of afbouwfase is de bouwfase die volgt op de ruwbouwfase. In de ruwbouwfase wordt het casco van een gebouw geplaatst en aan het einde van deze fase wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Nadat dit gebeurd is treed over het algemeen de afbouwfase in. In de afbouwfase wordt een gebouw klaar gemaakt … Read more

Wat is KOMO keurmerk en welke KOMO keurmerken zijn er?

KOMO is een collectief keurmerk dat wordt gebruikt voor kwaliteitseisen in de Nederlandse bouw. Deze instantie is in 1962 tot stand gekomen op basis van een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De afkorting KOMO staat voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken. In de beginjaren van KOMO stond het  kwaliteitskenmerk voor … Read more