ING Research: bouwsector zal krimpen in 2024

De bouwsector zal volgens het onderzoeksbureau ING Research in 2024 een krimp laten zien. Deze krimp is door het onderzoeksbureau ingeschat op 2,5 procent. Er worden in Nederland namelijk minder bouwvergunningen afgegeven waardoor het aantal opdrachten dat daadwerkelijk door bouwbedrijven kan worden uitgevoerd aan het afnemen is. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland ongeveer 56.000 bouwvergunningen afgegeven. Dit aantal ligt ongeveer 13 procent lager dan het jaar 2022. De afname in het aantal bouwvergunningen is het gevolg van complexe juridische procedures. Daardoor wordt het aantal vergunningen dat wordt verstrekt voor de bouw van woningen bovendien vertraagd. Iemand die een bouwvergunning aanvraagt zal daarom langer moeten wachten op een uitslag.

Elektriciteitsnet

Een ander probleem is het aansluiten van woningen op het elektriciteitsnet. Doordat het elektriciteitsnet in bepaalde delen van Nederland overbelast is kunnen woningen die net gebouwd zijn niet meer worden aangesloten op de nutsvoorzieningen. Bovendien zijn nieuwe woningen nog meer afhankelijk van elektriciteit omdat ze niet meer op aardgas aangesloten worden. Vanwege het feit dat de woningen niet meer aangesloten zijn op aardgas moet ook het verwarmen en het koken in de woningen plaatsvinden op basis van elektriciteit.

Minder bouwvergunningen

Ook de stikstofwetgeving heeft er voor gezorgd dat grotere bouwprojecten zijn uitgesteld in Nederland. Hoewel het afgelopen jaar nog 73.000 woningen in Nederland zijn gebouwd is het de vraag of in 2024 nog zoveel woningen gebouwd gaan worden. Het feit dat er in 2023 ongeveer 13 procent minder vergunningen voor de bouw van woningen zijn afgegeven zorgt er voor dat het komende jaar waarschijnlijk ook minder woningen gebouwd zullen worden. Tussen het moment waarop een bouwvergunning verstrekt wordt en de bouw van de woning zit gemiddeld een half jaar of langer. Daardoor heeft een terugloop in de bouwvergunningverstrekking een effect op de toekomst van de bouwsector. Economen van de ING verwachten dat in 2024 ongeveer 65.000 woningen gebouwd zullen worden.